İHALE İLANLARI

Özalp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hayvan pazarı ve mezbahası yapım ilanı

ÖZALP BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI VE MEZBAHASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2013/107275

1-İdarenin
a) Adresi : MAHMUDİYE MAHALLE ATATÜRK CADDESI NO:29 65800 ÖZALP/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4327122025 - 4327122074
c) Elektronik Posta Adresi : sinasicar@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÖZALP
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (İKİ YÜZ KIRK) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU ATATÜRK CADDESİ NO:29 ÖZALP/VAN
b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 - 10:00
İhale Dosyasını İndirin


15.08.2013 Perşembe