İHALE İLANLARI

Van Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yapım işi için ihale ilanı

Van Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 - Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Van Organize Sanayi Bölgesin’de doğalgaz boru hattı altyapım işi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Van Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Erciş Yolu Üzeri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı Van adresinden veya www.daka.org.tr ve www.vanosb.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11.06.2013 Saat 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.vanosb.org.tr ve www.daka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 11.06.2013 tarihinde, saat 11:00’da ve Van Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Erciş Yolu Üzeri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı Van adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyasını İndirin


20.05.2013 Pazartesi