İHALE İLANLARI

tta Gayrimenkul A.Ş. taşınmaz malların özelleştirme ilanı

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafmdan 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda
yer alan taşınmazlar "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.
İhale Dosyasını İndirin


26.07.2016 Salı