İHALE İLANLARI

Hakkari Merkez Kayak Tesisi'ne Kayak Evi yapım işi için ihale ilanı

HAKKARİ MERKEZ KAYAK TESİSİNE KAYAK EVİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/109974
 
1-İdarenin
a) Adresi : SÜMBÜL MAHALLESI VANYOLU ÜZERİ 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası : 4382116190 - 4382116502
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@hakkariozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hakkari Merkez Mergabute yaylası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sümbül Mahallesi Van Yolu Üzeri Merkez Hakkari
b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 - 10:00
İhale Dosyasını İndirin


22.08.2013 Perşembe