Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunmak.
2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
3. Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
5. Altı aylık ara raporu ve yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek.
6. Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek.
7. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
9. Personelin işe alınmasına ve işine son verilmesine karar vermek.
10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
11. Genel Sekreteri belirlemek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunmak.
12. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
13. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Genel Sekretere devredebilir.


Yönetim Kurulu

Mehmet Emin BİLMEZ
Van Valisi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Detaylı bilgi
Doç.Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
Muş Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Oktay ÇAĞATAY
Bitlis Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
İdris AKBIYIK
Hakkari Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Mehmet Emin BİLMEZ
Van Büyükşehir Belediye Başkan V. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Nesrullah TANĞLAY
Bitlis Belediye Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
İdris AKBIYIK
Hakkari Belediye Başkan V. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Feyat ASYA
Muş Belediye Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Cemalettin KİNÇ
Bitlis - İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Nazmi COŞKUN
Hakkari İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Asım ÇETİNKAYA
Muş İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Necdet TAKVA
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Davut TEZCAN
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Servet TAŞ
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Erdal KOÇ
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)