Geçmiş Destek Programları

Ajansımız tarafından geçmişte verilen destekler aşağıda listelenmiştir. Bağlantılara tıklayarak geçmişte verilen destekler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 • 2021 - Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
 • 2020 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2020 - COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
 • 2020 - Fizibilite Desteği (FZD) Programı
 • 2019 - Fizibilite Desteği (FZD) Programı
 • 2019 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2018 - Fizibilite Desteği Programı
 • 2018 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2018 - Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı (ÇGMDP)
 • 2018 - Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP04)
 • 2017 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2016 - Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
 • 2016 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2015 - Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı
 • 2015 - Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (RGMDP)
 • 2015 - Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP03)
 • 2015 - Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
 • 2015 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2014 - Hakkâri’de İnanç Turizmi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı (HKÖAP)
 • 2014 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2014 - Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
 • 2014 - Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı (GMDP)
 • 2013 - Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
 • 2013 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2013 - Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP
 • 2013 - İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
 • 2012 - Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı MDP
 • 2012 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı
 • 2012 - Hakkari İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 • 2012 - Teknik Destek (TD) Programı
 • 2012 - Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
 • 2011 - Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
 • 2011 - Teknik Destek Programı
 • 2010 - Mali Destek Programları
 • 2009 - KOBİ Mali Destek Programı