Bölge Planları

“Bölge Planı” nedir?
Bölge Planı; bir bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek;  yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir.

Bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunun değerlendirilmesi, bölgedeki mevcut sektörlerin değerlendirilmesi, bölge içi alt bölgelerin değerlendirilmesi, bölgenin GZFT (Güçlü yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar, Tehditler) analizinin yapılması, yereldekilerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenerek çözümler üretilmesi, amaç, hedef ve stratejileri ortaya koyarak bölgenin gelişmesinin programlanması Bölge Planı yapılmasının amaçlarıdır.

 • TRB2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı
 • TRB2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı
 • TRB2 Bölgesi Afet Yönetimi Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Ar-Ge Yenilikçilik ve Girişimcilik Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Bankacılık, Vergi, Yatırım ve Destekler Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Çevre ve Altyapı Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Dış Ticaret Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi İstihdam Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Kentsel Büyüme ve Planlama Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Madencilik ve Enerji Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Sanayi Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Sosyal Yapı Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Tarım Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Turizm Mevcut Durum Analizi
 • TRB2 Bölgesi Ulaşım ve Lojistik Mevcut Durum Analizi
 • 2014-2023 Bölge Planı İlerleme Raporu
 • 2018-2022 Kurumsal Stratejik Plan
 • Kurumsal İletişim Strateji Planı 2019-2023