HİBE & FONLAR

COSME Teklif Çağrısı: Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi

Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması çağrısının amacı:
  • Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi,
  • Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması,
  • Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.
  • Çağrı esasen kamu ve özel sektör paydaşlarının uluslararası işbirliğinin geliştirilmesidir.
Uluslararası konsorsiyumlar kurularak başvuru yapılabilir. Bu konsorsiyumların,
 
- Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, 
- Kamu kurum ve kuruluşları, 
- Ticaret odaları, 
- Eğitim ve öğretim kurumları, 
- Uluslararası kuruluşlar ve 
- Sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve 5 farklı ülkeden en az 5 en çok 10 ortağın yer aldığı yapılar olması gerekmektedir.
 
Maksimum hibe tutarı: 1 milyon avro
Son başvuru tarihi: 24 Ekim 2019
 
Detaylı bilgi için tıklayınız


21.08.2019 Çarşamba