HİBE & FONLAR

TÜBİTAK Eğitim Amaçlı Elektronik Deney Setlerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı kapsamında lise ve orta öğretim öğrencileri tarafından eğitim amaçlı kullanılabilecek açık kaynak kodlu, yaygın geliştirme ortamlarıyla uyumlu, aynı zamanda katma değeri ile birlikte ticari değer oluşturabilecek ürünlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Uygun Proje Yürütücüsü: 
Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri
 
Proje Bütçesi Üst Sınırı              :  1.500.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı:
  2.000.000 TL
 
Ön Kayıt Son Tarihi: 04.10.2019 Saat:17:30*
*Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız
Program web sayfasına ulaşmak için tıklayınız
 


22.07.2019 Pazartesi