HİBE & FONLAR

COSME Teklif Çağrısı: Sosyal Ekonomi Görevleri

Bu teklif çağrısının, benzer önceliklere ve uzmanlara sahip bölgesel ve yerel makamlar arasında bölgeler arası işbirliği yoluyla bir ağ kurulmasını sağlayarak sosyal ekonomi alanında uygulayıcılardan oluşan kalıcı bir topluluğun aşamalı olarak kurulmasına katkı sağlama amacı doğrultusunda,
 
1- Sosyal açıdan sorumlu kamu alımları,
2- Sosyal ekonomi için eğitim çerçevesi,
3- Bölgesel/yerel işsizliğin sosyal ekonomi modeli ile ele alınması,
4- Sosyal ekonomi kümeleri
 
görevleri bazında başvurular alınmaktadır.
 
Potansiyel faydalanıcılar:
- Bölgesel ve yerel düzeydeki kamu kurumları,
- Sosyal ekonomi girişimcileri,
- Sosyal ekonomi alanında diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıdır.
 
Maksimum hibe tutarı : 50 bin Avro
Son başvuru tarihi         : 26 Eylül 2019
 
Detaylı bilgi için tıklayınız


12.07.2019 Cuma