HİBE & FONLAR

UFUK 2020 Sağlık alanında Araştırma ve Yenilik Çağrısı

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah, yaşlanan toplumun uzun vadede aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyerek yeni, güvenli ve sağlıklı müdahaleleri teşvik etmektedir. Bu amaçla, fonlanan projelerle yaşam bilimleri ve sağlık alanındaki multidisipliner bilimsel araştırmaları destekleyerek, teşhis ve tedavi sürecini güçlendirecek, yaşlanan nüfusa yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri tabanlı çözümler geliştirecek ve daha etkili sağlık hizmetleri sunacaktır.

Açıklık ilkesi üzerine kurulu - açık bilim, açık inovasyon ve dünyaya açıklık - olan '' Sağlık, Demografik Değişim ve Refah '' (SC1), herkes için daha iyi bir sağlık hedefiyle çözümler sunmayı amaçlamaktadır:

Kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının, sağlık hizmetleri ve sistemlerine hasta ve vatandaşların yararına olacak şekilde etkin entegrasyonu

Bulaşıcı hastalıklarla savaş ve antimikrobiyal direncin artan tehdidiyle mücadele

En savunmasız grupların ihtiyaçlarını ve kronik hastalıkların küresel artışını ele almak

İklim değişikliği ve hava kalitesi de dahil olmak üzere çevrenin sağlık üzerindeki rolünün deşifre edilmesi ve bu etkiyi hafifletici önlemlerin geliştirilmesi

Bir 'Avrupa Sağlık Araştırma ve İnovasyon Bulutu' oluşturulması da dahil olmak üzere, sağlık inovasyonu ve bakım için dijital potansiyeli keşfetmek

İleri teknolojilerin uygulanmasını araştırarak, Avrupa sağlık alanı ve endüstrisinde yenilikçiliği teşvik etmek, işgücünün sağlığını geliştirmek ve ilgili politikaları araştırmak

Avrupa Komisyonu, sağlık alanında araştırma ve yenilik için kilit alanların yanı sıra ilgili politikaları, stratejileri ve fonları belirlemiştir.

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 3 ana proje çağrısından oluşur:

Sağlık ve Bakımın İyileştirilmesi, Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri

Sağlık ve Bakımda Dijital Dönüşüm

Sağlık ve Bakımda Güvenilir Dijital Çözümler ve Siber Güvenlik
 
Destek Miktarı ve Kuralları:

2018-2020 Yılları Çağrı Bütçesi: 2 Milyar Avro

Alanın Toplam Bütçesi : 7.4 Milyar Avro10.07.2019 Çarşamba