HİBE & FONLAR

EaSI Programı Teklif Çağrısı: “AB’nin Beceri Kazandırma Yolları Politikasının Uygulanmasında Kişiye Özel Öğrenim Koşullarının Geliştirilmesine Destek”

 
Teklif çağrısının amacı, program katılımcısı ülkelerde "Beceri Kazandırma Yolları" politikalarının desteklenmesi ve düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel, esnek ve kaliteli öğrenim önerilerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir:
Ülkemizden, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi alanında sorumlu kamu kuruluşları (kamu kurumları, kamu ajansları ve bölgesel kamu otoriteleri) tek başvuru sahibi, lider başvuru sahibi veya eş başvuru sahibi; söz konusu alanda çalışan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise lider başvuru sahibi veya eş başvuru sahibi olarak katılım sağlayabilecektir.
Programa Başvuru:
1.Proje EaSI katılımcısı ülkede gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye)  
2. Aşağıdaki alanları kapsamalıdır:                                                                       
a) Düşük vasıflılara ilişkin öğrenme hükmünün kapsamını genişletme
b) Varolan hükümlerle düşük vasıflı bireylerin ihtiyaçlarının uyumlaştırılması
c) Düşük vasıflı bireyler için terzi dikimi hükümlerin geliştirilmesi ve bunun etkililiği için test edilmesi
3.Proje yönetim işi alt yükleniciye devredilmemelidir.                            
 *Lobi faaliyetleri, taşınmaz alımı, bina yapımı gibi alanlar uygun aktiviteler değillerdir.
Destek Unsurları:
Katılımcı ülkelerde düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel öğrenim koşullarının destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 4 milyon avrodur. Her bir proje için 200 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Son Başvuru Tarihi:
Proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız


18.04.2019 Perşembe