HİBE & FONLAR

EaSI Programı Teklif Çağrısı: AB'de İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi


Teklif çağrısının amacı, işçilerin geçici görevlendirilmesi alanında yaşanan zorlukların anlaşılması ve bu alanda yeni girişimlerin geliştirilmesinin desteklenmesidir.
Kimler Başvurabilir:
Teklif çağrısı kapsamında en az 4 farklı ülkede kurulmuş 4 kurum/kuruluşun ortaklığından oluşan konsorsiyumların başvuruları kabul edilecektir. Teklife konu faaliyetlerin en az 4 EaSI katılımcısı ülkede gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye. Söz konusu çağrıya kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma merkezleri/enstitüleri, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri başvurabilmektedirler.

Programa Başvuru:
1.Proje 4 ülkeyi kapsamalı                                                                             
2. Aşağıdaki alanları kapsamalıdır:                                                                       
a) İşbirliği:  Karşılıklı değişimler, ziyaretler ve eğitimler vb.
b) Bilgi: İş koşullarına ilişkin kalitenin artrılması için online platformların geliştirilmesi iyileştirilmesi vb.
c) Evidence: Farklı boyutlardaki projelerin geliştirilerek yaygınlaştırılması
3.Proje yönetim işi alt yükleniciye devredilmemelidir.

Destek Unsurları:

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan çağrı kapsamında 5-7 projenin desteklenmesi planlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi:
13 Haziran 2019

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız


18.04.2019 Perşembe