HİBE & FONLAR

EIG CONCERT JAPAN Platformu Çağrısı


EIG CONCERT JAPAN PLATFORMU tarafından ilan edilen ve Türkiye’nin de desteklediği çağrı; “Sürdürülebilir Toplumlar için Akıllı Su Yönetimi” konusuna katkı yapması için hem Avrupa’dan hem de Japonya’dan araştırma takımlarını davet ederek akıllı su yönetimi konusunda yeni alanların keşfedilmesine destek vermeyi amaçlamaktadır.


Yapılacak ortak çalışmalar BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile uyum içinde olacaktır. Araştırma kapsamı; özellikle, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini (Hedef 6: Temiz Su ve Sağlık Önlemleri, Hedef 9: Endüstri, Yenilik ve Altyapı”, Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ve Hedef 17: Hedefler için Ortaklık) ele alacak fakat bu hedeflerle sınırlı olmayacaktır.   
 
Küresel boyutta,  artan bir şekilde su kullanımına ilişkin doğal ve sosyal değişimlere dayanıklı, yereli kapsayacak şekilde topluluklarımıza uygulanabilecek ve aynı zamanda uzun dönem sürdürülebilir olacak; yenilikçi teknolojiler ve sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar “Sürdürülebilir Toplumlar için Akıllı Su Yönetimi” temasında araştırma tekliflerine çağrı çıkılmasının temel nedenidir.
Kimler Başvurabilir:
Yüksek öğretim Kurumları, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Kamu Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri, Şirketler
Programın amaçlarından biri de; Uluslararası Fonların kullanımı konusunda kapasitenin ve uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın artırılmasıdır.
Proje Süresi:
Proje süresi 3 yıldır.
Destek Unsurları:
Her bir proje için azami fon desteği 720.000 TL olup Türk partnerler arasında paylaşılacaktır. Bu destek burs ödemelerini kapsamaktadır ancak Proje teşvik bonusu ile kurumsal payları kapsamamaktadır.
Yüksek Öğretim Kurumları, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Kamu Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri, %100 oranında desteklenecektir. Özel sektör kuruluşları ise; geniş ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında destek sağlanacaktır.
Uygun Maliyetler:
Yüksek Öğretim Kurumları, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Kamu Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri, Şirketlerine ait Personel ücretleri, seyahat ücretleri, danışmanlık ve hizmet alım maliyetleri, ekipman, makine, yazılım ve yayın satın alma ücretleri ve materyal ve tüketim satın alımı maliyetleri uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız
Online Ulusal Başvuru zorunlu olup 18 Haziran 2019 tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru adresi ve detaylı bilgi için tıklayınız
İletişim:
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İrtibat Noktası
Elif DOĞAN-ARSLAN
E-mail: concertjapan@tubitak.gov.tr
Tel.: +90 312 298 14 16

TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer Ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu
(ÇAYDAG) İrtibat Noktası
Berrak DİKMEOĞLU
E-mail: berrak.dikmeoglu@tubitak.gov.tr
Tel.: +90 312 298 12 57
Program hakkında Detaylı bilgi için tıklayınız
 

18.04.2019 Perşembe