HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa - Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve Avrupa Girişimcilik İnisiyatifi (Start-up Europe) Arasındaki Sinerjinin Artırılması

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe
Bütçe
6.000.000 Avro
Sektör
REKABETÇİLİK VE KOBİler , SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
01/06/2021
Son Başvuru Tarihi
22/09/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Avrupa'daki şirketlerin büyümesini desteklemek amacıyla Avrupa Yenilikçilik Konseyi, mevcut Avrupa Girişimcilik İnisiyatifi (Start-up Europe)  kapsamında daha geniş ekosistemler ile sinerji oluşturmaya çalışmaktadır. Eylemlerin, kilit teknoloji alanlarında ve değer zincirlerinde AB endüstrisinin rekabet gücünü ve stratejik özerkliğini destekleyecek pazara hazır uygulamalar ve teknoloji çözümleri sunması ve Avrupalı girişimlerin potansiyelini ileriye taşıması beklenmektedir. 

Kapsam, yerel dijital pazar ve derin teknoloji alanında girişimcilik ekosistemlerini bir araya getirmek ve girişimciler için sınır ötesi hızlandırma faaliyetlerini desteklemeyi içermektedir. 


Faaliyet Tanımları / Uygun Faaliyetler 

 • Avrupalı girişimlerin potansiyelini ilerletmek için koordinasyon ve destek aktiviteleri,
 • Kilit teknoloji alanlarında ve değer zincirlerinde AB endüstrisinin rekabet gücüne ve stratejik özerkliğine katkıda bulunabilecek piyasaya hazır uygulamalar ve teknoloji çözümleri sunmak,
 • Dijital pazar ve derin teknoloji girişimlerini hedefleyerek Avrupa Yenilikçilik Konseyi'nin faaliyetlerini güçlendirmek.


Beklenen Sonuçlar

 • Stratejik dijital teknolojiler ve özellikle Yapay Zeka, Gelişmiş Bilgi İşlem, Siber Güvenlik, Yeni Nesil İnternet, Blok Zinciri, IoT, Greentech ve Fintech başta olmak üzere stratejik dijital teknolojiler ve derin teknoloji yeniliklerinde Avrupalı girişimlerin pazar payını  arttırmak;
 • Avrupa Yenilikçilik Konseyi destekli yeni girişimler ve Mükemmeliyet Mührü sahipleri arasında yakın bağlantılar oluşturmaktır;
 • AB tarafından finanse edilen yenilikçi, dijital ve derin teknoloji girişimlerini desteklemek, teknoloji çözümlerini yatırım ve büyüme fırsatlarıyla eşleştirmeye katkıda bulunmak. 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için başvuru sahiplerinin (yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar); 

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler veya OKT'ler dahil),
 • İlgili Ülkeler dahil olmak üzere uygun AB dışı ülkeler,
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler olmalıdır.


FİNANSMAN 

Programın toplam bütçesi 6.000.000 Avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrının Açılışı 1 Haziran 2021
Son Başvuru Tarihi 22 Eylül 2021 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

EIC Çalışma Programı 2021


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpeic@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

To support the scaling up of companies in Europe, the EIC is seeking to build synergies with the wider European startup ecosystem via a new wave of actions under the Commission’s existing Startup Europe initiative. The actions are expected to fulfil the potential of European startups, in delivering market-ready applications and technology solutions that can contribute to the competitiveness and strategic autonomy of EU industry in key technology areas and value chains.

The scope is connecting local digital and deep tech startup ecosystems and supporting cross-border acceleration activities for startups. 


Description of the activities to be funded / Type of actions 

 • Coordination and support actions to fulfil the  potential  of European  startups, 
 • Delivering  market-ready applications  and technology  solutions that  can  contribute to  the  competitiveness  and strategic autonomy  of  EU industry  in  key technology  areas  and value  chains. 
 • Actions  to reinforce the  activities  of  the  European Innovation  Council  by targeting  digital  and deep tech startups 


Expected Results

 • Increasing the market footprint of  European  Startups in  strategic digital technologies and deep tech innovation notably AI, Advanced  Computing, Cybersecurity, Next Generation Internet, Blockchain, IoT, Greentech and Fintech;
 • Better connection of EIC-supported startups and Seal of Excellence holders 

Supporting  capabilities in  matching  technology solutions  developed  by highly innovative EU-funded digital and deep tech startups with investment and growth opportunities 


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

 • Member States (including overseas countries and territories or OCTs),
 • Eligible non-EU countries, including Associated Countries,
 • Low and middle income countries.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 6.000.000 €. 


TIMETABLE

Call Opens 1 June 2021
Deadline 22 September 2021 


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Please click for EIC Work Programme 2021


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TUBİTAK

For your questions and inquiries please contact: ncpeic@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı09.06.2021 Çarşamba