HİBE & FONLAR

Sosyal Ayrıcalık ve Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Diyaloğa Destek

Hibe Başlığı (İngilizce)
Social Prerogative and Specific Competencies Lines Support for Social Dialogue
Bütçe
15.370.000.000 Avro
Sektör
DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
30/04/2021
Son Başvuru Tarihi
30/07/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrı, sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun desteklenmesine katkıda bulunmayı, Avrupa sosyal diyaloğunu geliştirmeyi ve özellikle Covid krizini takiben ulusal sosyal ortakların kapasitesini oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler 

 • Avrupa Sosyal Haklar Sütunu, "Avrupa Yeşil Mutabakat Anlaşması" ve "Sadece geçişler için daha güçlü bir Sosyal Avrupa" gibi diğer önemli Komisyon belgelerinde tanımlanan istihdama dair, sosyal ve ekonomik zorluklar,
 • COVID-19 krizinin sonuçlarından ağır bir şekilde etkilenen sektörler ve ulusal sosyal ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirecek faaliyetler.
 • Sosyal diyaloğun, özellikle toplu pazarlığın istihdamdaki değişikliklere ve işle ilgili zorluklara uyarlanması, örneğin:
 • COVID-19 krizinin istihdama yönelik, sosyal ve ekonomik sonuçları ile mücadele edilmesi ve sosyal ortakların özel rolünün desteklenmesi, ,
 • işgücü piyasasının modernizasyonu, iş yaratma ve iş uyumu; KOBİ'lerde istihdam;
 • sosyal diyalog ve yeni çalışma biçimleri;
 • iş kalitesi, değişim ve yeniden yapılanmanın yönetimi, dijitalleştirme (yapay zeka dahil);
 • çevresel ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik; (AB içi) işgücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu;

      •     sosyal ortak kuruluşlarının kapasitesinin oluşturulması ve güçlendirilmesi.


Beklenen Sonuçlar

Tekliflerin, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın (TFEU) 154.Maddesi uyarınca sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesine ve bilgi alışverişi, danışma, müzakere ve ortak eylemin farklı boyutlarında Avrupa sosyal diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.Etkileri, Covid krizinin ardından ulusal sosyal ortakların güçlendirilmiş kapasitesinden de oluşabilir.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için başvuru sahiplerinin (yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar); 

 • Tüzel kişi (kamu veya özel kuruluşlar) olması;
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş ve kayıtlı olması,
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB dışı ülkeler : Aday ülkeler: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) olması gerekmektedir.

Ayrıca, başvuruların son başvuru tarihinden önce Finansman ve İhale Portalı Elektronik Başvuru Sistemine gönderilmesi gerekmektedir.


FİNANSMAN 

Programın toplam bütçesi 15.370.000 avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrının Açılışı 27 Nisan 2021
Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 2021 17:00
Değerlendirme Süreci Eylül-Ekim 2021
Değerlendirme Sonuçları Bilgilendirmesi Kasım-Aralık 2021
GA İmzası Aralık 2021 - Ocak 2022


ORTAK ARAMA                       

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Teklif Çağrısı Dokümanı


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

This call aims at contributing to the promotion of social dialogue at cross-industry and sectoral level, developing European  social  dialogue, and building  and strengthening the capacity of national social partners, in particular following the Covid crisis.


Description of the activities to be funded / Type of actions 

 • the employment, social and economic challenges as identified in the European Pillar  of  Social Rights  and  other key  Commission  documents, such  as  the Communications “The European Green Deal” and “A stronger Social Europe for just transitions”;
 • activities –based on cooperation between EU-level cross-industry and national social  partners  to strengthen  the  capacity if  they  are heavily impacted  by  the consequences  ofthe  COVID-19 crisis 
 • tackling    the employment,  social and  economic consequences  of  the COVID-19 crisis
 • modernisation  of the  labour  market, job  creation  and job  matching; employment in SMEs;
 • social dialogue and new forms of work;
 • quality  of work,  management  of change and restructuring; digitalisation;
 • sustainability,     including     its    environmental     and     international dimension; (intra-EU)  labour mobility,  migration,  youth employment, health and safety at work, modernisation of social protection systems;
 • building and strengthening the capacity of social partner organisations.


Expected Results

Proposals are  expected  to contribute  to  the promotion  of  social dialogue  at  cross-industry  and sectoral  level  in accordance  with  Article 154  of  the Treaty  on  the Functioning of the European Union (TFEU), and to the development of European social dialogue in its different dimensions of information exchange, consultation, negotiation and joint action. Their impact can also consist in a strengthened capacity of national social partners following the Covid crisis.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

  In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

 • be legal entities (public or private bodies)
 • be established in one of the eligible countries, i.e.:
 • EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 • non-EU countries :Candidate countries: Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey

Proposals must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (accessible via the Topic page in the Search Funding & Tenders section.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 15.370.000. 


TIMETABLE

Call opening 27 April 2021
Deadline for Submission 30 June 2021 at 17:00
Evaluation September-October 2021
Information on evaluation results November-December 2021
GA signature December2021-January 2022


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Document

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı04.05.2021 Salı