HİBE & FONLAR

Avrupa Yenilik Konseyi Geçiş Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce)
European Innovation Council Transition Open
Bütçe
59.600.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
21/03/2021
Son Başvuru Tarihi
22/09/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMACI

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Avrupa Yenilik Konseyi Geçiş Programı, laboratuvarda deneysel ilke kanıtının ötesine geçen innovasyon faaliyetlerini finanse etmektedir.  İlgili çağrı ile olgunlaşan bir teknolojinin iş vakasının hazırlanması ve pazara sunulmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Yeni teknolojinizin hem laboratuvarda hem de ilgili uygulama ortamlarında (prototip oluşturma, formülasyon, modeller, kullanıcı testi veya diğer doğrulama testlerini kullanarak) olgunlaşmasına ve doğrulanmasına ek olarak, bir iş konsepti ve modelinin innovasyonu geleceği yönünde ticarileşmesini destekler. 

Teknoloji hazırlık seviyesi (THS/TRL)’sinin 4’den 5/6’ya çıkması beklenir.


Öncelikler:

1. Tıbbi cihazlar

2. Enerji hasadı ve depolama teknolojileri


UYGUNLUK

Kuruluş yerine bakılmaksızın, ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan (uluslararası Avrupa araştırma kuruluşları dahil) tüzel kişiler de dahil olmak üzere, Katılım Kurallarında ve çağrı dokümanlarında belirtilen koşulların birlikte sağlanması şartıyla katılabilir. 

Tek başvuru sahipleri (KOBİ'ler, yan kuruluşlar, yeni başlayanlar, araştırma kuruluşları, üniversiteler) veya küçük konsorsiyumlar (iki ila 5 ortak). 

Uygulamalar, uygun EIC Pathfinder, FET veya ERC Proof of Concept projelerinden alınan sonuçlara dayanmalıdır.

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir:

  • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • Uygun AB dışı ülkeler:
  • İlişkili Ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN

Bu çağrı için toplam bütçe 59.6 milyon Euro'dur.

Başarılı olan projeler uygun maliyetleri karşılamak amacıyla  bir Araştırma ve Yenilik Eylemi hibe kazanacaktır. .

Avrupa Yenilik Konseyi bu çağrı için uygulamayla ilgili ortamda teknolojiyi doğrulamak ve göstermek ve pazar hazırlığını geliştirmek için 2,5 milyon avroya kadar hibe. katkısının talep edildiği uygun teklifleri değerlendirir. Bununla birlikte, uygun şekilde gerekçelendirilmesi durumunda daha yüksek miktarlar talep edilebilir. 

Bu hibenin finansman oranı, uygun maliyetlerin% 100'ü olacaktır.


BAŞVURU FORMATI

Başvurular son çağrı tarihinden önce yapılmalıdır. Başvurular, doğrudan Finansman ve İhale Fırsatları portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir (Search Funding & Tenders bölümündeki çağrı sayfasından erişilebilir); veya dolaylı olarak başvuru sahiplerinin Portala yönlendirileceği Avrupa Yenilik Konseyi Platformu aracılığıyla. Basılı nüsha teklif gönderimi mümkün değildir. 


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni. 

Ufuk Avrupa Programı ulusal koordinatötrü TÜBİTAK’tır. 

https://ufuk2020.org.tr/

EIC çağrıları için ulusal irtibat noktası olan uzmanlardan destek alınabilir: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

EIC Transition funds innovation activities that go beyond the experimental proof of principle in laboratory.  It aims maturing a novel technology and develop a business case to bring it to market. It supports both the maturation and validation of your novel technology in the lab and in relevant application environments (by making use of prototyping, formulation, models, user testing or other validation tests) as well as the development of a business case and business model towards the innovation’s future commercialisation.


Challenges:

1. Medical devices

2. Energy harvesting and storage technologies


ELIGIBILITY        

Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from non-associated third countries or international organisation (including international European research organisations) is eligible to participate, provided that the conditions laid down in the Rules for Participation have been met together with any other conditions laid down in the specific call or topic. 

Single applicants (SMEs, spin-offs, start-ups, research organisations, universities) or small consortia (two to 5 partners). Applications must build on results from eligible Pathfinder, FET or ERC Proof of Concept projects

In order to be eligible for funding, the applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.: 

  • Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
  • Eligible non-EU countries:
    • Associated Countries
    • Low and middle income countries


FUNDING 

The total indicative budget for this call is EUR 59.6 million.

If successful, you will receive a grant for a Research and Innovation Action to cover the eligible costs, necessary for the implementation of your project. 

For this call, the EIC considers proposals with a requested EU contribution of up to a EUR 2.5 million as appropriate. Grants of up to EUR 2.5 million (or more if properly justified) to validate and demonstrate technology in application relevant environment (TRL 4 to 5/6) and develop market readiness

Nonetheless, this does not preclude you to request larger amounts, if properly justified. 

The funding rate of this grant will be 100% of the eligible costs. 


ADMISSIBILITY

Applications must be submitted before the call deadline. Applications must be submitted electronically directly via the Funding & Tender Opportunities portal Electronic Submission System (accessible via the call topic page in the Search Funding & Tenders section); or indirectly via the EIC Platform where applicants will be redirected to the Portal . Paper submissions are NOT possible.


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

Please click for more detailed information.

Call text.

The Horizon Europe Program national coordinator is TUBITAK.

https://ufuk2020.org.tr/

Support is available from experts who are the national contact points for EIC calls:

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma