HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Stratejik Dijital ve Sağlık Teknolojileri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Strategic Digital and Health Technologies
Bütçe
496,760.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
23/03/2021
Son Başvuru Tarihi
09/06/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMACI

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Avrupa Yenilikçilik Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı Meydan Okuması, yeni pazarlar yaratma veya belirli stratejik alanlarda mevcut pazarları dönüştürme potansiyeli olan, yüksek etkiye sahip yenilikleri ölçeklendirebilecek şirketleri (özellikle erken aşama şirketler ve KOBİ'ler) desteklemektedir. EIC Hızlandırıcı (EIC Çalışma Programı 2021 Bölüm II.3) gibi, EIC Hızlandırıcı Meydan Okuması bilimsel keşifler ya da teknolojik atılımlar yapabilecek (derin teknoloji) gelir getirmeden önce uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyulan (uzun dönem sermaye) yeniliklere odaklanacaktır.

Şirketinizin aşağıda belirtilen alanlarda stratejik teknolojiler geliştirebileceğini küresel liderlik potansiyeline sahip olduğuna inanıyorsanız, Avrupa Yenilikçilik Konseyi Hızlandırıcı Programı Stratejik Dijital ve Sağlık Teknolojiler Meydan Okuması  çağrısına başvurabilirsiniz:

 • Dijital teknolojiler: gelişmiş yüksek performanslı bilgi işlem, uç bilgi işlem, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, yapay zekâ, blok zinciri, bulut altyapı teknolojileri gibi BT endüstrisi için geçerli olan cihazlar, yöntemler, sistemler ve çalışma ilkeleri, süreçler ve standartlar ve Nesnelerin İnternetine yönelik teknolojiler,
 • Sağlık teknolojileri: Erken teşhis için yapay zeka odaklı araçlar; hasta başında teşhis; özellikle kanser tedavisine yönelik hücre ve gen terapisinde yeni yaklaşımlar; geniş bir hastalık yelpazesini kapsayan klinik prognoz, hasta sınıflandırması veya hasta izleme amacıyla yeni biyobelirteçlerin geliştirilmesi; biyoişlem 4.0 (biyoteknoloji/biyo-ilaç endüstrisinde biyo-geliştirme aşamalarında dijitalleşme); sağlık yönetimi hizmetleri ve sağlık sistemleri tıbbi uygulama ve Yoğun Bakım Üniteleri çözümleri için e-sağlık (mobil sağlık dahil).

EIC Hızlandırıcı Meydan Okuma Programı EIC Çalışma Programı 2021'in III.3.1 ve III.3.2’nin özel koşullar bölümünde tanımlanmış olan teknolojik veya uygulama alanlarındaki yeniliklere açıktır. Program kapsamında çevreye veya sosyal refaha zarar verebilecek yenilik faaliyetleri ile askeri uygulamalara yönelik çalışmalar desteklenmemektedir.


UYGUNLUK

İlgili çağrı veya konu başlığında Katılım Kurallarında belirtilen koşulların birlikte sağlanması şartıyla kuruluş yerine bakılmaksızın, ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan (uluslararası Avrupa araştırma kuruluşları dahil) tüzel kişiler de Çağrıya başvurabilirler.

Başvuru sahiplerinin finansman almaya hak kazanmak için, aşağıda belirtilen uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir; 

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler:
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN

Bu çağrı için toplam bütçe 494,76-496,76 milyon avro arasında olup, bunun 247,38 - 248,38 milyon avroya kadar olan kısmı daha yeşil, daha dijital ve daha dayanıklı bir Avrupa'yı yeniden inşa etme hedeflerine katkıda bulunmaları amacıyla Yeni Nesil AB tarafından finanse edilecektir.


BAŞVURU FORMATI

Başvurular son çağrı tarihinden önce yapılmalıdır. Başvurular Finansman ve İhale Fırsatları portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir (Search Funding & Tenders bölümündeki çağrı sayfasından erişilebilir); veya dolaylı olarak başvuru sahiplerinin Portala yönlendirileceği Avrupa Yenilikçilik Konseyi Platformu aracılığıyla başvuru yapılabilir. Basılı nüsha teklif gönderimi mümkün değildir. 


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni. 

Ufuk Avrupa Programı ulusal koordinatörü TÜBİTAK’tır. 

https://ufuk2020.org.tr/ 

EIC çağrıları için ulusal irtibat noktası olan uzmanlardan destek alınabilir: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The EIC Accelerator Challenges supports companies (principally start-ups and SMEs) to scale up high impact innovations with the potential to create new markets or disrupt existing ones in identified areas of strategic relevance. Like EIC Accelerator Open (Section II.3 of the EIC Work Programme 2021), the EIC Accelerator Challenges focus on innovations building on scientific discovery or technological breakthroughs (‘deep tech’) and where significant funding is needed over a long timeframe before returns can be generated (‘patient capital’).

The EIC Accelerator Challenges is open to innovations in the specific fields of technology or application described by the specific challenges in sections III.3.1 and III.3.2 of the EIC Work Programme 2021. However, innovations that harm the environment or social welfare or that are designed primarily for military applications will not be supported.

You should apply to the EIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies, if you believe that your company has the potential to be a global leader in developing strategic technologies in one of the following areas:

 • Digital technologies: devices, methods, systems as well as working principles, processes and standards which apply to the ICT technology industry such as advanced high performance computing, edge computing, quantum technologies, cybersecurity, artificial intelligence, block-chain, cloud infrastructure technologies and technologies for the Internet of Things
 • Healthcare technologies: AI-driven tools for early diagnosis; point-of-care diagnostics; novel approaches in cell and gene therapy, in particular for cancer; development of novel biomarkers for clinical prognosis, patient stratification or monitoring purposes across a wide spectrum of disorders; bioprocessing 4.0 (digitalisation across stages of bio-development in biotech/biopharma industry); healthcare intelligence services; and e-health (including mobile health) solutions for healthcare systems, medical practice and Intensive Care Units.


ELIGIBILITY        

Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from non-associated third countries or international organisation (including international European research organisations) is eligible to participate, provided that the conditions laid down in the Rules for Participation have been met together with any other conditions laid down in the specific call or topic. 

 

In order to be eligible for funding, the applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.: 

 • Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 • Eligible non-EU countries:
  • Associated Countries
  • Low and middle income countries


FUNDING 

The total indicative budget for this call is EUR 494.76 to 496.76 million, of which EUR 247.38 to 248.38 million will be funded through Next Generation EU as this call contributes to the objectives to rebuild a greener, more digital and more resilient Europe.


ADMISSIBILITY

Applications must be submitted before the call deadline (see timetable section 3). Applications must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (accessible via the Topic page in the Search Funding & Tenders section). Paper submissions are NOT possible.


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

Please click for more detailed information.

Call text.

The Horizon Europe Program national coordinator is TUBITAK.

https://ufuk2020.org.tr/

Support is available from experts who are the national contact points for EIC calls:

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma