HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa EIT Girişimcilik Çağrıları

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Call for Proposals for Business Creation
Bütçe
2.100.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, REKABETÇİLİK VE KOBİler , SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
29/03/2021
Son Başvuru Tarihi
18/05/2021

İçerik (Türkçe)
 

KAPSAM VE AMAÇ

Kentsel Ulaşım, 2020 yılında beklenmedik ve önemli değişiklikler yaşamıştır. COVID-19 salgını ülkeleri ve şehirleri derinden etkileyerek bireysel ve toplumsal kargaşaya neden olmuştur. Yoğunluk ve yakınlık kavramları; şehirleri toplumun ekonomik, kültürel, düşünsel, politik ve yenilikçi etmenleri yaparken, aynı iki unsur yeni ve ölümcül bir tehdit ortaya çıktığında ise toplumun en zayıf noktaları olmuştur. Bu nedenle AB, Girişimcilik Programı 2022 dahilinde Kentsel Zorluk Alanlarına odaklanan için bir çağrı başlatmaktadır.  Ufuk Avrupa kapsamındaki Girişimcilik Programının genel amacı; vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi fikirler bulmak ve bu fikirlerin uygulanabilirliğini gerçek hayatta sınayarak Avrupa  şehirlerinin karşılaştığı zorlukları çözmektir.

Girişimcilik programları, girişimcilerin iş girişimlerini büyütmelerine yardımcı olmaktadır. Yeni kurulan şirketler (start-up) ile ölçeklenmiş (scale-up) şirketlere yönelik eğitim, tavsiye, finansman ve ağ oluşturma fırsatları sunmaktadır.

Girişimcilik Programı; 2022 İş Planı dahilinde, Hızlandırıcı Programlar (Accelerator Programmes) ve KOBİ Merkezi (SME Hub) altında içerik, biçim ve iş modellerini devam ettirip geliştirecek eylemleri kabul edecektir. Hızlandırıcı Programlar, girişimleri besleyerek yenilikçi ulaşım çözümleri için destek sağlamaktadır. KOBİ Merkezi (SME Hub), yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesini destekleyerek yenilikçi hareketlilik çözümleri için destek sağlamaktadır. 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI             

EIT, ekosistemler yaratmaktadır.

Bu Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği'nin üye devletlerine ve Ufuk Avrupa İlişkili Ülkelerine açıktır.

Bir proje teklifi sunmadan önce, tüm başvuru sahiplerinin (ana başvuru sahipleri ve konsorsiyum ortakları) AB Katılımcı Portalına ve PLAZA gönderim aracına kaydolmaları gerekmektedir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için azami bütçe 2,1 milyon avro'dur. Bu miktar, aşağıdaki iki alan arasında bölünecektir:

  • Hızlandırıcı Programlar (Accelerator) program başına - 250.000 ila 350.000 avro arası
  • KOBİ Merkezi (SME Hub)- 250.000 ila 350.000 avro arası


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 19 Mart 2021
Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021
Uygunluk ve kabul kontrolleri Mayıs sonu 2021
Tekliflerin değerlendirilmesi Haziran 2021
Sonuçların başvuranlara iletilmesi 2021 - Temmuz başı
Koşulların netleştirilmesi 2021 - Temmuz ortası 
Koşulların nihai uygunluk kontrolleri  2021 - Temmuz sonu
Nihai portfolyonun seçimi 2021 - Ağustos başı


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde bulunan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

https://www.tubitak.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncptransport@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)
 

SCOPE AND OBJECTIVES

Urban Mobility has gone through unexpected and momentous changes in 2020. COVID-19 ripped through the nations and cities bringing individual, community and societal upheaval and turmoil. Density and proximity were the very two things that make the cities the economic, cultural, intellectual, political, and innovative factors of the society, which were also the weakest points when faced with a new and deadly threat. Therefore, EU launches a call for the Business Creation Programme 2022 focused on City Challenge Areas. The overall purpose of the Business Creation programme is to resolve challenges facing European cities to improve citizens’ lives, by taking innovative ideas and putting them to the test in real life.  

The Business Creation programmes helps entrepreneurs grow their business ventures. By providing a new-business-friendly environment, offering start-ups and scale-ups training, advice, funding and opportunities for networking. 

For the Business Plan 2022, Business Creation looks for actions to continue and improve content, formats and business models of the Accelerator Programmes and SME Hub.  Accelerator Programmes provide support for innovative mobility solutions by nurturing start-ups. SME Hub Programme provides support for innovative mobility solutions by boosting growth of innovative small and medium-sized enterprises (SMEs). 


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

The EIT creates ecosystems. 

This Call for Proposals is open to the Member States of the European Union (EU) and Horizon Europe Associate Countries.

Before submitting a project proposal, all applicants (lead applicants and consortium partners) have to register on the EU Participant Portal and the PLAZA submission tool.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The maximum budget allocation for this call is up to 2.1 million EUR. This will be divided between the two following areas: 

  • Accelerator – 250K – 350K EUR per programme
  • SME Hub – 250K – 350K EUR


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 19 March 2021
Call Closing 18 May 2021
Eligibility and admissibility check End of May 2021
Evaluation of proposals June 2021
Communication of results to applicants Beginning of July 2021
Conditions clearing Mid July
Compliance check of the fulfilment of conditions  End of July 2021
Final selection of portfolio  Beginning of August 2021


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners, you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document
 

COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

https://www.tubitak.gov.tr/ 

For your questions and inquiries please contact: ncptransport@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma