HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa EIT Vatandaş Katılımı Çağrıları

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Call for Proposals for Citizen Engagement
Bütçe
800.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
29/03/2021
Son Başvuru Tarihi
18/05/2021

İçerik (Türkçe)
 

KAPSAM VE AMAÇ

Kentsel Ulaşım, 2020 yılında beklenmedik ve önemli değişiklikler yaşamıştır. COVID-19 salgını ülkeleri ve şehirleri derinden etkileyerek bireysel ve toplumsal kargaşaya neden olmuştur. Yoğunluk ve yakınlık kavramları; şehirleri toplumun ekonomik, kültürel, düşünsel, politik ve yenilikçi etmenleri yaparken, aynı iki unsur yeni ve ölümcül bir tehdit ortaya çıktığında ise toplumun en zayıf noktaları olmuştur.

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki bu teklif çağrısının amacı, vatandaşların ve son kullanıcıların yalnızca bilim ve yenilik alanlarında bilgi sahibi olmalarıyla kalmayıp; aynı zamanda bu alanlarda güçlendirilmeleri ve kentsel hareketlilik projelerinde sahiplenme duygusunu hissetmeleridir. Bu kapsamda yeni iletişim yöntemlerinin, araçlarının ve süreçlerinin sınanması ve uygulanması beklenmektedir.  


Öncelikli konular

Vatandaş Katılım faaliyetleri aşağıda belirtilen konulara odaklanmaktadır:

 • Aktif Hareketlilik
 • Sürdürülebilir Lojistik
 • Enerji ve Hareketlilik
 • Gelecekteki Hareketlilik
 • Kamusal Alan


Faaliyet Tanımları/Uygun Faaliyetler

1. Vatandaşların ulaşım alanında yaşadıkları zorlukların tanımlanması ve çözümler oluşturulması süreçlerine vatandaşların dâhil edilmeleri yoluyla yenilikçi yöntemlerin, yeni araçların, iş modellerinin veya yeni süreçlerin sınanması ve uygulanması,

2. En az iki farklı Yenilik Merkezinde Vatandaş Katılımı faaliyetlerinin uygulanması.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

EIT, ekosistemler yaratmaktadır.

Bu Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği'nin üye devletlerine ve Ufuk Avrupa İlişkili Ülkelerine açıktır.

Bir proje teklifi sunmadan önce, tüm başvuru sahiplerinin (ana başvuru sahipleri ve konsorsiyum ortakları) AB Katılımcı Portalına ve PLAZA gönderim aracına kaydolmaları gerekmektedir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için ayrılan maksimum bütçe 800.000 Avro'dur. Bu bütçe, aşağıdaki iki alan arasında bölüştürülecektir:

 • Yenilikçi yöntemlerin, araçların, iş modellerinin veya süreçlerin sınanması ve/veya uygulanması - 600.000 avro'ya kadar
 • Etkinlikler - 200.000 avro'ya kadar


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 19 Mart 2021
Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021
Uygunluk ve kabul kontrolleri Mayıs sonu 2021
Tekliflerin değerlendirilmesi Haziran 2021
Sonuçların başvuranlara iletilmesi 2021 - Temmuz başı
Koşulların netleştirilmesi 2021 - Temmuz ortası 
Koşulların nihai uygunluk kontrolleri  2021 - Temmuz sonu
Nihai portfolyonun seçimi 2021 - Ağustos başı


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

https://www.tubitak.gov.tr/ 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncptransport@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)
 

SCOPE AND OBJECTIVES

Urban Mobility has gone through unexpected and momentous changes in 2020. COVID-19 ripped through the nations and cities bringing individual, community and societal upheaval and turmoil. Density and proximity were the very two things that make the cities the economic, cultural, intellectual, political, and innovative factors of the society, which were also the weakest points when faced with a new and deadly threat. 

The aim of this call for proposals is to work on testing, implementing new communication methodologies, tools, and processes where citizens and end-users are not only informed about science and innovation but also empowered, and feel a sense of ownership in urban mobility projects.


Priorities

Citizen Engagement activities should focus on the below given areas: 

 • Active Mobility 
 • Sustainable Logistics 
 • Energy and Mobility 
 • Future Mobility 
 • Public Realm


Description of the activities to be funded / Type of actions

1. To test or implement innovative methodologies, tools, business models or processes through which citizens are involved in co-defining the mobility challenges and in co-creation processes

2. Citizen Engagement events to be implemented in at least two different Innovation Hubs.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

The EIT creates ecosystems. 

This Call for Proposals is open to the Member States of the European Union (EU) and Horizon Europe Associate Countries.

Before submitting a project proposal, all applicants (lead applicants and consortium partners) have to register on the EU Participant Portal and the PLAZA submission tool.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The maximum budget allocation for this call is 800.000 EUR. This will be divided between the two following areas: 

 • Testing and/or implementation of innovative methodologies, tools, business models or processes – Up to 600.000 EUR
 • Events – Up to 200.000 EUR


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 19 March 2021
Call Closing 18 May 2021
Eligibility and admissibility check End of May 2021
Evaluation of proposals June 2021
Communication of results to applicants Beginning of July 2021
Conditions clearing Mid July
Compliance check of the fulfilment of conditions  End of July 2021
Final selection of portfolio  Beginning of August 2021


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for further information.

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

https://www.tubitak.gov.tr/ 

For your questions and inquiries, please contact: ncptransport@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma