HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa EIT Kentsel Alan Çağrıları

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Call for Proposals Creating Public Realm
Bütçe
800.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , ULAŞTIRMA, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
29/03/2021
Son Başvuru Tarihi
18/05/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

EIT Kentsel Ulaşım, daha sürdürülebilir bir kentsel hareketlilik modeline doğru değişimi desteklemek için yenilikçi çözümlerin ve hizmetlerin her düzeyde entegrasyonunu teşvik etmektedir. Çağrı ile insanların ve işletmelerin hareketlilik ihtiyaçları, ticari yüklerin dağıtımı,  atık toplama ve taşımacılık, hava kalitesi ve trafik yoğunluğu sorunlarına yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi ile şehir ve kentlerde yaşam kalitesinde uzun süreli etki yaratılması amaçlanmaktadır. Ufuk Avrupa Kamusal Alan çağrıları kapsamında sokakların ve kamusal alanların ustaca planlanmış şehircilik ve sokak uygulamaları ile geliştirilmesi ve dönüştürülmesi yoluyla toplumsal yenilikler üretilmesi ve mevcut ulaşım stratejileri ile şehir planlarına katkı sunulması talep edilmektedir. 

Projeler, bir şehir veya kasabada kapsayıcı, güvenli ve erişilebilir kamu alanlarının tasarlanması için pilot uygulamalar yapacak ve uzun vadeli bir politika değişikliği için ivme yaratacaktır. Özellikle, kopuk ve daha az merkezi mahallelerdeki sakinler için yaşanabilirliği iyileştirmek projelerdeki önceliklerden biridir. 


Öncelikli Konular

Bu çağrı aşağıdaki ana alanları ele almaktadır;

 • Bölgesel Yenilik Programı - Yenilik
 • Bölgesel Yenilik Programı - Eğitim
 • Bölgesel Yenilik Programı - Girişimcilik
 • Bölgesel Yenilik Programı - Topluluk Oluşturma


Faaliyet Tanımları / Uygun Faaliyetler

Aşağıda verilen (ancak bunlarla birlikte sınırlı olmayan) faaliyetler:

 • Geçici sokak deneyleri ile sokak alanının yeniden tasarımına yönelik politikaların pilot olarak uygulanması, yürüyüş ve bisiklet yolları dâhil çok-modlu erişim için kaldırım alanının yeniden tasarlanması, cadde üstü park yerlerinin aktif olarak yönetilmesi; 
 • Kamusal alanın sürdürülebilir yaşamı ve ulaşım seçeneklerini nasıl etkilediğini gösteren gelişmiş şehirciliğe yönelik pilot uygulamaların tasarlanması ve uygulanması, sosyal içerme ve toplumsal uyuma katkıda bulunulması;
 • İnsanların mahallelerindeki ve şehirdeki yaşanabilirlik ve erişilebilirlik algısını ölçmek için kamusal alanlara yönelik yeni yöntem ve araçların sınanması;
 • Sivil toplumla birlikte yeni kamusal alanların tasarımı, kullanımı, uygulanması ve bakımını ele alan katılımcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapılması;
 • Kamusal alanlar hakkında farkındalık yaratmak için bilgi aktarımı ve öğrenme materyallerinin geliştirilmesine yönelik girişimler. 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

EIT, ekosistemler yaratır.

Bu Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği'nin üye devletlerine ve Ufuk Avrupa İlişkili Ülkelerine açıktır.

Bir proje teklifi sunmadan önce, tüm başvuru sahiplerinin (ana başvuru sahipleri ve konsorsiyum ortakları) AB Katılımcı Portalına ve PLAZA gönderim aracına kaydolmaları gerekir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

2022 İş Planı raporunda,  Kamusal Alan Yaratmak için toplam bütçe tahsisinin 800.000 avro’ya kadar olması bekleniyor.

Bu alanda teklif başına maksimum finansmanı yıl içinde 100.000 avro’dur.


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 19 Mart 2021
Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021
Uygunluk ve kabul kontrolleri Mayıs sonu 2021
Tekliflerin değerlendirilmesi Haziran 2021
Sonuçların başvuranlara iletilmesi 2021 - Temmuz başı
Koşulların netleştirilmesi 2021 - Temmuz ortası
Koşulların nihai uygunluk kontrolleri  2021 - Temmuz sonu
Nihai portfolyonun seçimi 2021 - Ağustos başı


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni 


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

https://www.tubitak.gov.tr/ 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncptransport@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

EIT Urban Mobility encourages integration of innovative solutions and services on all levels to accelerate change towards a more sustainable model of urban mobility. It aims to develop and deploy solutions for the mobility needs of people and businesses, including goods delivery and waste collection and transport, which can solve air quality and congestion problems, and create longstanding impact for cities and urban quality of life. The goal of this call for projects is to generate social innovation by improving and transforming streets and public spaces with tactical urbanism and street experiments and building on adopted mobility strategies and plans in cities. 

Projects will implement pilots for inclusive, safe and accessible public realm design in a city or town, and build momentum for long-term policy change. Especially in disconnected and less central neighbourhoods improving liveability for all local residents is a priority.  


Priorities 

This call will address the following main areas: 

 • RIS Innovation
 • RIS Education
 • RIS Business Creation
 • RIS Community Building


Description of the Activities to be funded/Types of Actions 

Below given (but not limited to) activities: 

 • Piloting policies to redesign of street space with temporary street experiments, redesigning curb space for multimodal access, including for walking and bicycling, actively managing existing on-street parking.
 • Conception and implementation of tactical urbanism pilots that illustrate how public space can enhance sustainable living and mobility choices, contributing to increase social inclusion and community cohesion. 
 • Testing new ways and tools to survey public spaces to gauge people’s perception of liveability and accessibility in their neighbourhood and the city. 
 • Hosting participatory workshops with the civil society that address the design, use, implementation, and maintenance of new public spaces 
 • Knowledge transfer initiatives and learning material to raise awareness about public spaces 


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

The EIT creates ecosystems. 

This Call for Proposals is open to the Member States of the European Union and Horizon Europe Associate Countries. 

Before submitting a project proposal, all applicants (lead applicants and consortium partners) have to register on the EU Participant Portal and the PLAZA submission tool.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The total budget allocation for Creating Public Realm in Business Plan 2022 is expected to be up to 800K EUR.

The maximum EIT funding per proposal in this area is expected 100k Euro within the year.


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 19 March 2021
Call Closing 18 May 2021
Eligibility and admissibility check End of May 2021
Evaluation of proposals June 2021
Communication of results to applicants Beginning of July 2021
Conditions clearing Mid July
Compliance check of the fulfilment of conditions  End of July 2021
Final selection of portfolio  Beginning of August 2021


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

https://www.tubitak.gov.tr/ 

For your questions and inquiries please contact: ncptransport@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma