HİBE & FONLAR

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun Teklif Çağrısı

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir.
2021 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
  • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
  • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
  • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler başvuru yapabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.
 
Son başvuru tarihi 21 Eylül 2020
 
Detaylı bilgi için tıklayınız


20.07.2020 Pazartesi