HİBE & FONLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP 2020-I Genel Çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje çağrısına (2020 – I Genel Çağrı) çıkılmıştır.

Sekiz başlıkta çağrıya çıkılmaktadır:
1) Gönüllülük,
2) Kişisel Gelişim,
3) Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor,
4) Kitap Kahve,
5) Kültür ve Sanat,
6) Yenilikçi Fikirler,
7) Çevre, 
8) Hayvanların Korunması.

Hibe tutarı en az 25.000 TL  en fazla 350.000 TL'dir. 
Toplam bütçe 35 milyon TL

Son başvuru tarihi 1 Ağustos 2020

Detaylı bilgi için tıklayınız


10.07.2020 Cuma