HİBE & FONLAR

EaSI Programı En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi Teklif Çağrısı

Bu çağrı kapsamında, en savunmasız durumda olan insanları desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ortaya konan kapsamlı bir strateji, mekanizma veya hizmet sağlayacak olan yenilikçi ve deneysel yerel/bölgesel düzeydeki projeler desteklenecektir.

Uygun başvuru sahipleri
Başvuru sahibi ve eş-başvuranlar(ortaklar) tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler,
• Kamu otoriteleri ve ajansları,
• Kar amacı gütmeyen kuruluş (özel veya kamu),
• Araştırma merkezleri / enstitüleri / yükseköğretim kurumları,
• Sivil toplum örgütleri,
• Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak kuruluşları
Konsorsiyum olursa;
  1. Lider başvuru sahibi, merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde bir kamu otoritesi olmalı
  2. Lider başvuru sahibi ve eş başvuran ortakların aşağıdaki üç konuyu kapsayan alanlarda çalışan kurum/kuruluşların ortaklığını içermelidir. 
  3. Eş-başvuranlardan en az biri bir sivil toplum kuruluşu olmalıdır.
  4. En az bir ortak başvuru sahibi, lider başvuru sahibinden başka bir EaSI katılımcısı ülkede yerleşik kuruluş olmalıdır.
Uygun faaliyetler
  • Gerekli yapıların ve kapasitenin oluşturulması,
  • İhtiyacı olan kişilere / hane halklarına ulaşmak
  • Proje faaliyetlerinin etkisinin değerlendirilmesi 
  • Yaygınlaştırma / yaygınlaştırma ve ölçeklendirme
  • Ulus ötesi işbirliği
Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2020
Program bütçesi: 10.000.000 Avro
Proje başına düşen hibe için bir üst limit belirlenmemiştir ancak 8 projenin desteklenmesi öngörülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız
 


07.07.2020 Salı