HİBE & FONLAR

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı


Programın genel amacı,  ifade özgürlüğünün, diyaloğun, hoşgörünün, ayrımcılıkla mücadelenin ve bireysel özgürlüklerin teşvik edilmesi amacıyla kültürel girişimlerin desteklenmesidir. Özel amaçları ise,
  • Vatandaşlık eğitimi, kültürler arası ve farklı dinlere mensup bireyler arasında diyalog, barış için diyalog, farkındalık artırıcı kampanyalar gibi yerel düzeyde ve ülke çapında gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığı ile etnik, sosyal ve siyasal kutuplaşmaların temel nedenlerinin azaltılmasına yardımcı olmak,
  • Şiddetin bütün türleriyle mücadele, sürdürülebilir barış ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ile kültürel bakış açısının genişletilmesi amacıyla Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve kültür enstitülerinin kültür alanındaki girişimlerinin teşvik etmektir.
Hibe programı kapsamında iki ayrı lot bulunmakta olup, hibe programının öncelikleri her iki lot için de geçerlidir.

Lot 1 (2 milyon avro): Kültürel alanda aktif olan STK’ların işleyişlerini güvence altına almak için temel işlevlerine destek,

Lot 2 (3 milyon avro): Proje/ faaliyet/ girişimlerini uygulamaları için kültürel STK'lara, kültür operatörlerine, aktivistlere vb. destek.
 
Uygun Başvuru Sahipleri  
Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), kamu ve/veya özel kültür enstitüleri.


Hibe Programı Toplam Bütçesi: 5 milyon avro.
Hibe Miktarı:
Lot 1: En az 1.9 milyon avro, en fazla 2 milyon avro,
Lot 2: En az 2.9 milyon avro, en fazla 3 milyon avro.


Talep Edilebilecek Hibe Oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az %90’ı, en fazla %100’ü hibe olarak talep edilebilir.

Proje Süresi: Sunulacak projeler 36 aydan kısa, 48 aydan uzun olamaz.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2020  Saat 16.00 (Brüksel Saati)

Detaylı bilgi için tıklayınız

 


27.02.2020 Perşembe