HABERLER

2010 Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Hakkâri'de yapıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2010 Mali Destek Programları “2010 KOBİ Mali Destek Programı” ile “Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması” 2010 Yılı Teklif Çağrısı Bitlis Bilgilendirme Toplantısı 21 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00’da Hakkâri Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Hakkâri Vali Vekili Vali Yardımcısı Edip ÇAKICI, Hakkâri Vali Yardımcısı Davut SİNANOĞLU, DAKA Kalkınma Kurulu Başkan Vekili Bülent TANYÜREK ve DAKA Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Emin ÇAKAY’ın yanısıra ilgili kurum amirleri, bölgedeki işletme sahipleri, sanayiciler ve işadamları, mesleki kuruluşların temsilcileri ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Hakkâri Vali Vekili Vali Yardımcısı Edip ÇAKICI yaptı. Açılış konuşmasından sonra katılımcılara DAKA Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Emin ÇAKAY “2010 KOBİ Mali Destek Programı” ile “Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması” Mali Destek Programlarını tanıtan ayrıntılı bir sunum yaptı.
Yapılan sunumda aşağıdaki bilgileri verdi:
“Proje başvuruları için son başvuru tarihi 25 Kasım 2010 saat 17:00 olarak planlanmış olup programlar kapsamında “2010 KOBİ Mali Destek Programı” için 11.100.000 TL, “Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programı” için 7.400.000 TL olmak üzere toplam 18.500.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.
Buna göre;

“2010 KOBİ Mali Destek Programı” için aşağıda belirtilen öncelikler kapsamında sunulacak başarılı projeler desteklenecektir.

Öncelik 1: Yapı malzemeleri, gıda sanayii ve emek yoğun alanlarda üretim yapan işletmelerin kapasitesinin artırılması

Öncelik 2: Turizm işletmelerinin uluslararası hizmet standartlarına uyumlarının sağlanması
Öncelik 3: İhracata dayalı üretim gerçekleştiren işletmelerin üretim ve pazarlama kapasitesinin artırılması
Öncelik 4: Bölgede üretimi mevcut olmayan ürünlerin bölgede üretilmesi ve girişimciliğin yaygınlaştırılması

“Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programı” kapsamında ise aşağıda belirtilen öncelikler kapsamında sunulacak başarılı projeler desteklenecektir.

Öncelik 1: Yeni yatırımlar yoluyla TRB2 bölgesinde model büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması

Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal üretim verimliliği ile fiziksel altyapılarının geliştirilmesi
Söz konusu mali destekler; Programların Başvuru Rehberlerinde belirtilen kriterler doğrultusunda hazırlanacak olan proje bütçelerinde yer alan toplam uygun maliyetlerin %50’sini aşmamak üzere; asgari 50.000 TL ve azami 500.000 TL limitleri arasında olacaktır. Proje bütçesinin geri kalan kısmının proje sahibi kurum/kuruluş/gerçek kişi veya ortakları tarafından sağlanması planlanmaktadır.”
Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçilerek katılımcılar tarafından program hakkında sorulan sorular; DAKA Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Emin ÇAKAY ve DAKA uzmanı Nurettin POLAT tarafından cevaplandırıldı.


21.10.2010 Perşembe