HABERLER

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirmesine İlişkin İlan
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) gerçekleştirilecek olan 2021 yılı mali destek programı, Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TRB2/21/KÖAP05) kapsamında teklif edilecek projelerin, başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız değerlendiriciler, teklif çağrısı döneminde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden (KAYS) alınan başvurular üzerinden ilgili alandaki tecrübelerine göre Ajans tarafından seçilecek Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na (TRB2/21/KÖAP05) yönelik uygun başvuruların değerlendirilmesi aşamasında görevlendirilecektir.

Tam İlan Metni için tıklayınız

11.05.2021 Salı