HABERLER

Tuşba'da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi %50 Hibe Destekli Elma Bahçeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından TRB2 Bölgesinde tarımsal üretimde üretkenlik ve verimliliğin sağlanması, bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan Tuşba'da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında %50 Hibe Destekli Elma Bahçeleri için başvurular 26.02.2021 tarihine kadar devam edecektir. 

Projenin Amacı:

Van İlimizde tarımsal üretimde üretkenlik ve verimliliğin artırılmasını ve özellikle kırsal alanlarda sürdürülebilir üretim tesisleri kurarak bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe uygun havzalarda kapama meyve bahçeleri kurulmasını sağlamaktır. Proje kapsamında Van Gölü havzası içinde yer alan meyveciliğe elverişli Van’ın Tuşba ilçesinde kapama (tek çeşit meyve üretimi yapılan) elma bahçe tesislerinin kurulmasının desteklenmesidir.

Projenin Hedefleri:
  • Van İli Tuşba ilçesinde 20 ile 30 dekar arası kapama yarı bodur elma bahçelerinin tesis edilmesi.
  • Tuşba ilçesinde elma üretim kapasitesini arttırarak elma yetiştiriciliğini ekonomik bir kazanca çevirmek
  • Elma üreticiliğinde Tuşba ilçesinde geleneksel olarak yapılan üretimden yoğun üretime geçişi sağlamak
  • Rekabet piyasası oluşturarak bu şekilde yatırımların gerçekleşmesine katkıda bulunmak, rekabet gücü oluşturmak,  başta il ekonomisi olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
  • İç ve dış piyasaya sürülecek nitelikte kaliteli elma yetiştirmek.
  • Verim kabiliyetleri yüksek olan elma fidan çeşitlerinin kullanılacağı üretim modeli ile hedef bölgede diğer üreticiler için örnek bir işletme kurmak
  • İstihdamda artış sağlanması
Kapama Elma Bahçesi Tesisi:
 
Proje kapsamında tesis edilecek tüm bahçeler eksiksiz olarak teslim edilecektir.  Bahçelerin Tesisi Hizmeti, bahçe yerinin sürülmesi, fidan çukurlarının kazılması, sulama sistemi su alma yapıları, damla sulama sistemi ve montajı, fidanların alınması ve dikilmesi, bahçelerin ihatası ve dikim sonrası 5 ay süreyle bakım işleri ve uygulamalı eğitim işlerini kapsamaktadır.
İyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla teknik geziler düzenlenecektir. Meyvecilik konusunda uzman kişiler Tuşba ilçesine davet edilecek toplantı ve seminerler verilmesi sağlanacaktır. Buna benzer faaliyetlerde danışmanlık hizmet alımı ile yapılacaktır.
Kurulacak Kapama Elma Bahçe Tesisleri asgari 20 dekar azami 30 dekar büyüklüğünde olacaktır. Proje kapsamında tahminen 50 adet Kapama Elma Bahçe Tesisi kurulması hedeflenmektedir.

Proje Başvurusunda için Gerekenler:
  • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
  • Mülkiyet durumunu gösterir belgeler ( Tapu kaydı,  gerekli ise muvafakatname,  kira sözleşmesi )
  • Tarla başında yeterli miktarda sulama suyunun  bulunması
Son Başvuru Tarihi: 26.02.2020

18.01.2021 Pazartesi