HABERLER

Kalkınma Kurulunun 2010 Yılı İkinci Olağan Toplantısı Yapıldı.

Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanunun Kalkınma Kurulunun görevlerini belirleyen sekizinci maddesi uyarınca 15 Eylül 2010 saat 13:00’te Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’nda Kalkınma Kurulunun 2010 Yılı ikinci olağan toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Bilal DAĞDAĞAN yönetiminde gerçekleştirilen toplantının ana gündemini 2010 – 2013 dönemini kapsaya Bölge Planı çalışmaları oluşturmuştur. DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ tarafından Bölge Planı ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Volkan Güler Bölge Planı hazırlık sürecine ilişkin Kalkınma Kurulu üyelerine detaylı bilgi sunmuştur.

Sektörel hedefler ve öncelikler ile ilgili konu uzmanlarının yaptğı açıklamaların ardından soru ve cevap kısmına geçilmiştir. GÜLER tarafından Bölge Planı ile ilgili görüş ve önerilerin en geç 22 Eylül 2010 saat 17:00’ye kadar Ajansa resmi olarak bildirilmesi gerekliliğinin belirtmesinin ardından toplantı sona ermiştir.


15.09.2010 Çarşamba