HABERLER

Bölgemizin Büyükbaş Hayvancılığı Tartışıldı

DAKA’nın organize ettiği toplantıda, TRB2 bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) büyükbaş hayvancılığı ile ilgili taraflar bir araya gelerek, bölgemizde büyükbaş hayvancılığı yetiştiriciliği ve buna dayalı gıda sanayisinin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı. MEB Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü (Çitören) tesislerinde yapılan ve iki gün süren toplantıya il ve ilçe tarım müdürlüklerinden görevliler, ziraat odaları ve birlik mensupları, hayvan yetiştiricileri ve tarıma dayalı sanayi girişimcileri katıldı.

Toplantıda büyükbaş hayvancılık ve buna dayalı gıda sanayisi ile ilgili yapılan GZFT analizlerinden sonra, bölgemizde büyükbaş hayvancılığını geliştirmeye yönelik stratejiler belirlendi. Büyükbaş hayvancılığının bölgemiz için taşıdığı önem ve büyükbaş hayvancılığını daha modern ölçeklerde yapılmasının önemi konusunda mutabakat sağlandı. Mera alanları ve yem bitkileri ekim alanlarının genişliği, uygun iklim, hayvancılıkla ilgili tarihsel birikim, bölgenin ekolojik doğal şartları, Ortadoğu pazarına yakınlık ve devlet teşvikleri bölgemizin güçlü yönleri olarak belirtilirken, küçük ölçek, eğitimsiz çiftçi, yanlış merkezi politikalar, verimsiz hayvan ırkı, örgütlenme sorunları, model işletme eksikliği, geçimlik ekonomi anlayışı, kayıt dışılık ve pazarlama sorunları gibi zayıf yönlere de vurgu yapıldı.
Bölgemizin büyükbaş hayvancılık potansiyelini değerlendirmek ve canlandırmak için aşağıda belirtilen stratejiler benimsenmiştir:


• Model işletmelerin oluşturulması
• Yem bitkilerinde ürün çeşitliliğine gidilerek verimliliğin artırılması
• Örgütlenme ve lobi faaliyetlerinin artırılması
• Merkezi politikaların istikrarlı ve bölge şartlarına uygun olması için baskı oluşturulması
• Bölgede danışmanlık ve bilgi kapasitelerinin oluşturması
• Damızlık üretim ve ıslah işletmelerinin kurulması
• Tarımsal sulamada mekanizyona gidilmesi
• Sertifikalı ve bölgeye uygun tohum kullanılması
• Kayıt dışılıkla mücadele edilmesi
• Bürokratik engellerin azaltılması
• Gıda denetiminde çok başlılığın ortadan kaldırılması
• Bölgesel ürünlerin markalaştırılması ve tescili ve tanıtımının yapılması

03.08.2010 Salı