HABERLER

"Covid-19 İle Birlikte Değişen Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları Webinarı" gerçekleşti
Ajansımızın, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde sektörlerin mevcut durumunu ve geleceğini ele almak üzere başlattığı “Covid-19 Sürecinde Sektörel Konferanslar” serisi devam ediyor.
 
Çevrimiçi toplantı şeklinde düzenlenen buluşmaların dördüncüsünde Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları konusu ele alındı. Prof. Dr. Bülent Gülçubuk’un ana konuşmacı olduğu; bölgedeki kurum/kuruluş yöneticilerinin, tarım sektörü temsilcilerinin ve uzmanların panelist olarak yer aldığı “Covid-19 ile Birlikte Değişen Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları” başlıklı webinarda, bölge tarımının geleceği adına önemli konular konuşuldu. Pandemi süreci ve sonrasında tarım sektörünü bekleyen fırsatların aktarıldığı konuşmada kırsal kalkınma için yeni dönemde yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

27.06.2020 Cumartesi