HABERLER

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ön başvuru ve nihai başvuru olmak üzere iki aşamalı olarak proje başvurusu alacaktır:
  1. Ön başvuru aşaması, proje fikirlerinin SOGEP Ön Başvuru Formu doldurularak en geç 31.05. 2020 tarihine kadar pybdestek@daka.org.tr adresine e-posta yoluyla iletmesi ile gerçekleştirilecektir.
  2. Nihai başvuru aşaması ise uygun bulunan proje fikirlerinin doğrudan Ajans koordinasyonunda geliştirilmesidir.
 
Detaylı bilgi ve program hakkında tüm sorularınız için;
pybdestek@daka.org.tr
adresine e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

SOGEP 2020 Bilgilendirme Sunumu
SOGEP Ön Başvuru Formu

24.03.2020 Salı