HABERLER

DAKA ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında AgroPark Fizibilite Destek Sözleşmesi imzalandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında DAKA ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında Muş AgroPark Fizibilite Raporunun Hazırlanması projesi için destek sözleşmesi imzalandı.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdümlü yürütülen Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında hayvancılık alanında pilot devlet üniversitesi seçildiği, Üniversitenin önümüzdeki 5 yıllık süreçte işlerlik kazandıracağı hayvan yetiştiricilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması, yetiştirici örgütü aracılığı ile soğuk zincirde çiğ sütün toplanması ve pazarlanması, yetiştirici örgütü aracılığı ile sözleşmeli yem bitkisi üretimi ve pazarlanması ve hayvansal üretime dayalı sanayinin teşvik edilmesi projelerini pilot üniversite olarak hayat geçireceği, kurulması planlanan AgroPark tesisinin bu noktada önemli bir altyapı oluşturarak başka iller için de bir referans noktası olacağı belirtilerek hazırlanacak fizibilite raporunun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Değişik ebatlarda işlikler yapılarak girişimcilere kiralanmasının ve bu şekilde kümelenmenin sağlanmasının hedeflendiği Agropark’ın aynı zamanda iyi tarım uygulamaları, organik tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, işletmelerde gıda güvenliği, koruma, teşhis ve tedavi teknolojileri, teşvik ve destekler, düşük maliyetli örtü altı sebzecilik, işletmecilik, bitkisel üretim teknolojileri, muhafaza ve ambalaj teknolojileri, biyoteknoloji, gıda işletme teknolojileri, sertifikalı ürün kullanımı, teknolojik seracılık, sulama teknolojileri, sürdürülebilir tarım, tarım sigorta eğitimi, silaj, hayvan besleme, hayvan sağlığı ve hijyeni, koruyucu hekimlik, hayvan sigortası, izlenebilirlik ve çiftçilere pazarlama eğitimi konularında da başta Muş'taki çiftçiler olmak üzere bölgeye hizmet edecek bir hüviyet kazanması öngörülüyor.

Proje kapsamında, Muş Alparslan Üniversitesi uygulama arazisinde yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AgroPark Tarım Teknoloji Parkı fizibilite etüdüyle bitkisel ve hayvansal üretim ve araştırma laboratuvarları, deney hayvanları ünitesi, tarımsal alet ve makine parkı, tarımsal ürün ambalajlama, paketleme ve depolama ünitesi gibi bölümleri olacak tesisin optimum kapasitede çalışmasını sağlayacak bir model geliştirileceği ifade edildi. Hazırlanacak fizibilite etüdüyle Muş iline kazandırılacak kıymetli bir tesisin ilk adımının atılması ve yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile Muş’un tarımsal kapasitesinin geliştirilip katma değeri yüksek, marka ürünlerle ön plana çıkarılması amaçlanıyor. 

09.12.2019 Pazartesi