HABERLER

DAKA “Yeni Bağımsız Değerlendiriciler Havuzu” na katılın!

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, proje tekliflerini başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirmektedir.
Bağımsız değerlendiricilerin, alanında  en az beş yıllık tecrübeye sahip olması, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekir. Değerlendirme çalışmalarında yeterli sayıda bağımsız değerlendiricinin bulunmasını temin amacıyla,  bir bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulur ve zaman içinde güncellenir.
               
Ajans  kendi belirleyeceği dönemlerde, bağımsız değerlendirici havuzunda yer alacak uzmanlarda aranacak özellikleri ilan yoluyla duyurur ve gerekli belgeleri isteyerek başvuruları alır.  Başvurular,  Genel Sekreterce  Ajansın farklı birimlerinde görevli ve aralarında hiyerarşik yönetim bağı bulunmayan en az üç uzmandan oluşturulacak bir seçim komisyonu marifetiyle değerlendirilir ve karara bağlanır. Bağımsız değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Bağımsız değerlendirici  havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.
 
Ajansımızca yürütülecek destek programları için oluşturulan Bağımsız Değerlendirici Havuzunda yer almak için,  lütfen pyonbd.daka.org.tr (Bağlantıya, Ajans web sitesi “www.daka.org.tr“ nin “Hızlı Erişim” bölümünden de ulaşabilir) adresinden kayıt olunuz.

ÖNEMLİ:Daha önce havuza kaydolmuş ve görev almış Bağımsız Değerlendiricilerin tekrar kayıt yaptırması ve bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde, uygulanacak Mali Destek Programlarında görev alamayacaklardır.


24.04.2012 Salı