HABERLER

Bölgenin En Büyük Destekçisi: DAKA!
2008 yılında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerini kapsayan bölgede kurulan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 10 yıllık süreçte büyük destekler sundu. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı dahil bölge genelinde Bitlis’te 169, Hakkari’de 128, Muş’ta 139, Van’da 349 ve toplamda 785 projeye 262 milyon 95 bin lira destek veren DAKA’nın bu destekleri devam ediyor.

2008 yılında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerini kapsayan bölgede kurulan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 10 yıllık süreçte büyük destekler sundu. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı dahil bölge genelinde Bitlis’te 169, Hakkari’de 128, Muş’ta 139, Van’da 349 ve toplamda 785 projeye 262 milyon 95 bin lira destek veren DAKA’nın bu destekleri devam ediyor.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının kalkınma projelerine desteği yoğun bir şekilde sürüyor. Türkiye'de bölgesel rekabet gücünün artırılması amacıyla faaliyet gösteren kalkınma ajansları, geçen yıl 1246 projeye 662,6 milyon lira destek verdi. AA muhabirinin "Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı, strateji ve planlama çalışmaları, yatırım fırsatları tanıtımı, mali ve teknik destekler yoluyla bölgelerinin gelişme süreçlerine katkı sunuyor. 22 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 15 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Bölgesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) da bu kapsamda önemli destekler verdi. 10 yıllık hizmet sürecinde Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı dahil bölge genelinde Bitlis’te 169, Hakkari’de 128, Muş’ta 139, Van’da 349 ve toplamda 785 projeye 262 milyon 95 bin lira destek veren DAKA, bölgenin kalkınmasında büyük bir rol oynadı.
 
DAKA’DAN BÜYÜK DESTEKLER
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı dahil bölge genelinde Bitlis’te 169, Hakkâri’de 128, Muş’ta 139, Van’da 349 ve toplamda 785 projeye 262 milyon 95 bin lira destek vererek Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bölgenin kalkınmasında büyük bir rol oynadı. DAKA, bu 10 yıllık süre içinde Van’da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Van Tekstilkent (50,5 milyon TL), Van Urartu Müzesi (21,8 milyon TL), Van Fuar ve Kongre Merkezi (19,5 milyon TL) ve Abalı Kayak Merkezi gibi birçok projeyi destekledi.
 

DESTEKLERLE HAYATA GEÇEN PROJELER

DAKA faaliyet gösterdiği illerde Muş Tekstilkent Projesi, Muş Belediyesi Soğuk Hava Deposu Projesi, Bulanık Belediyesi Hayvan Pazarı Projesi, Adilcevaz Belediyesi GES Projesi, Güroymak Altyapı Projesi, Hakkâri Meydan Medresesi Projesi, Şemdinli Altyapı Modernizasyonu Projesi, Hakkari Kayak Merkezi Projesi gibi 50’den fazla projelerinin bölgeye kazandırılmasına katkı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bölgede beşeri sermayesini geliştirmiş, etkin üretim ile ekonomide yapısal dönüşümü ve büyümeyi sağlamış, yaşam kalitesi yüksek, jeo-ekonomik konumu ile çevresine etki edebilen ve güvenle yaşayan bir bölge vizyonu ile hedef büyüten DAKA, güçlü toplum, yaşanabilir mekanlar ve ekonomide dönüşüm ve büyüme hedefleri ile bölgeye yeni bir ivme kazandırıyor.

 

Bölge illerinin tanıtımı açısından büyük önem arz eden uluslararası fuarlara destek olarak büyük bir katkı sağlayan DAKA, Yurt dışı açılımları kapsamında bölge ile İran arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla danışmanlık hizmetleri veriyor. Ajans, 2 ülkeyi tanışma, işbirliği ve tecrübe paylaşımı gibi faaliyetlerle buluşturan, İran’ın ekonomik yapısı ve yatırım fırsatları ile ilgili veriler üreten ve bölgede bir ilk olan İran Masasını kurmuştur. Bu gibi yenilikçi oluşumlara destek vermesinin yanı sıra Ajans, Bölgenin uluslararası fon kaynaklarından faydalanabilmesi adına etkin çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, Avrupa Birliği Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı fonları kapsamında 9,3 milyon Avro bütçeli, 200’den fazla firmanın yararlanacağı TRB2 Bölgesinde Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması (ORTKA) Projesi ile Van, Muş ve Bitlis illerinde her biri 1800 m2 büyüklüğünde 3 atölyenin hizmete açılması, atölye çalışanlarının teknik ve ticari faaliyetler noktasında ihtiyaç duydukları pazarlama, satış gibi konularda eğitim almaları için çalışmalarına devam etmekte.

 

PROJE BÜTÇELERİ 1 MİLYAR LİRAYI BULDU

Ajanslar, geçen yıl 205 farklı konuda analiz, inceleme, strateji ve planlama çalışması yürüterek bölgelerin kaynak ve olanaklarının tespitiyle ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya yönelik araştırmaları destekledi. Geçen yıl kamu kuruluşlarına, KOBİ'lere, dernek, vakıf, birlik gibi sivil toplum kuruluşlarına ve tüzel kişiliklere destek veren kalkınma ajansları aracılığıyla 1246 projeye katkı sağlandı. Bu projelere verilen destek tutarı 662,6 milyon lira, eş finansman dahil proje bütçesi ise 1 milyar lira oldu. Bu dönemde proje teklif çağrıları aracılığıyla bin 58 proje destek almaya hak kazanırken, bu projelere ayrılan tutar 564,3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bölge ekonomilerine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite desteklerinin tutarı da 19,1 milyon lira olarak hesaplandı. Bölge planlarında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen güdümlü projelerin yürütülmesi çalışmalarına geçen yıl da devam edildi. Bu kapsamda, 2017 ve 2018 yıllarında 14 güdümlü projeye yaklaşık 79,1 milyon lira destek sağlandı.

 

TARIMDAN SAVUNMAYA BİRÇOK PROJE DESTEKLENDİ

Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek vermeye yönelik güdümlü proje uygulaması geçen yıl 7 ajans tarafından yürütüldü. Destek verilen güdümlü projeler arasında Erzincan'da Süt İşleme Tesisi kurulmasından İstanbul'da tekstil atölyelerinin iyileştirilmesine, Manisa'da Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi oluşturulmasından Düzce'de Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi kurulmasına kadar farklı alanlarda çalışmalar yer aldı. Mardin'de Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi, Erzurum'da süt sektörü soğuk zincir kurulumu, Kayseri'de Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi gibi projelere de destek sağlandı.

AJANS DESTEKLERİ YAPILANDIRILACAK

Raporda, yeni dönemde kalkınma ajanslarının desteklerini daha etkin kılmak amacıyla bazı yeni uygulamaların hayata geçirileceğinin de bilgisi verildi. Buna göre, ajans destekleri, başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlerin yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, sorunlarının çözüme kavuşturulmasına ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak yönetim danışmanlığı hizmetlerini de kapsayacak şekilde yapılandırılacak. Bu kapsamda kurum, kuruluş ve işletmelerde yeterince ele alınamamış işletme anayasaları, inovasyon yönetimi, halka arz, verimli üretim, hizmet olarak yazılım (SaaS), kurumsallaşma, dijital dönüşüm gibi alanlarda teşvik edici ve özendirici programlar hayata geçirilecek.

 

BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASI BAŞLATILACAK

Kalkınma ajanslarıyla hayata geçirilecek bir diğer yenilik ise bölgesel girişim sermayesi uygulaması olacak. Bu kapsamda, finansman ihtiyacı olan, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri ortaya çıkarmak ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere büyüme potansiyeli bulunan işletmelere bölgesel girişim sermayesiyle destek verilecek. Böylece firmalar ulusal ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirilecek. Yeni dönemde ajansların bölgelerin imkan ve kabiliyetlerini etkin kullanması ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırması için fizibilitesi hazır proje havuzları oluşturulacak. Bu projelerin kamu yatırım programına alınması, devlet desteklerinden yararlandırılması, kamu-özel iş birlikleriyle veya uluslararası fonlarla finanse edilmesi ya da bizzat özel sektörün öz kaynaklarıyla hayata geçirilmesi sağlanacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kalkınma ajanslarıyla uygulanan sosyal destekleri de yeniden yapılandırılacak. Sosyal destek programının yeni dönemdeki önceliği, özellikle görece az gelişmiş yerleşimlerdeki dezavantajlı kesimlerin istihdama, üretime, sosyal hayata katılımına imkan veren projelerle sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi olacak.

Kaynak: Yeni Doğu Gazetesi


25.11.2019 Pazartesi