HABERLER

DAKA koordinasyonunda 4 ilde Yer-Mek anket çalışmaları tamamlandı
Türkiye’de yerleşim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişki yapısını belirleme amacıyla yürütülen Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması (Yer-Mek) anket uygulaması TRB2 Bölgesinde tamamlandı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Türkiye’de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (Yer-Mek): Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi” adıyla yürütülen çalışma ile kalkınmanın tüm ülkeye dengeli dağılımının sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve stratejilerin hazırlanması, sektörel ve bölgesel yatırım kararlarının alınması, yerleşim birimlerinin hizmet alma etkinliğinin artırılması ve köy ve beldelerin yakın çevresi ile bütünleşme ve sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi gibi konuların analiz edilmesi hedefleniyor.
 
Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde yapılan saha anket uygulamaları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışma ile il, ilçe, belde ve köylerin karşılıklı mal, hizmet ve insan akımları sonucu oluşan fonksiyonel bölgelerin tespit edilmesi amaçlanıyor. 4 il, 31 ilçe ve 26 beldede 14 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak başlatılan anket uygulamaları 4 Kasım tarihinde tamamlandı. Valilikler ve ilçe kaymakamlıkları işbirliği ile gerçekleştirilen, 7 Ajans uzmanı ve 15 anketörün görev aldığı saha çalışmasında toplamda 1.424 mahalle ve köy muhtarı ve 26 belde belediyesi başkanı ile görüşmeler yapıldı. Ayrıca yerleşim yerlerinin ulaşım ağlarının tespiti için 4 il ve 28 ilçede otobüs terminalleri ve minibüs kooperatifi yetkilileri ile görüşülerek ulaşım anketleri gerçekleştirildi.

08.11.2019 Cuma