HABERLER

Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrısı 11/08/2017 tarihinde sonlanacaktır
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrısı 30/05/2017 tarihinde açılmış olup, 11/08/2017 tarihinde sonlanacaktır. Başvurular https://kumelenme.sanayi.gov.tr web adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirilmektedir.

Kümelenme Destek Programı, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkı sağlayacak, kümelenme teşebbüslerinin başlatılması, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletilmesi için gerekli iş ve işbirliği ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır.  

Bu çerçevede programın özel amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 
-Kümelenme birlikteliğinin sürdürülebilir bir şekilde koordinasyonunu ve geliştirilmesini sağlayacak yapıların kurulması ve bu tür yapıların küme koordinasyon kapasitelerinin arttırılması
-Kümelenme birlikteliğinin kurumsal (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) kapsayıcılığının genişletilmesi
-Küme aktörleri (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) arasındaki işbirliği seviyesinin güçlendirilmesi

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek 5 yıl için 25 milyon TL’dir.
Başvuru rehberi ve diğer dokümanlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Başvuru rehberi linki : (https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Dokumanlar.aspx )

02.08.2017 Çarşamba