HABERLER

Muş ili jeotermal projesi çalışmaları başlatıldı
Muş Valiliği İl Özel İdaresi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muş Alparslan Üniversitesi arasında hazırlanan işbirliği protokolü çerçevesinde Muş ili sınırları içindeki jeotermal enerji kaynak potansiyelini ortaya çıkarmak amacı ile “Muş İli Jeotermal Kaynaklarının Karakterizasyonu, Potansiyeli ve Kullanım Alanlarının Belirlenmesi”  projesi çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 8 ay sürecek olan proje kapsamında başta Muş Ovası olmak üzere, sıcak su çıkışlarının da olduğu Varto kalderasını içine alan geniş bir alanda hidrojeolojik çalışmalar, topografik harita çalışmaları ve sahanın Manyetotellürik (MT) ölçümü ile beraber Jeofizik Etüd çalışmaları yapılacak.

Böylelikle jeotermal alanlardaki suların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak kullanım alanları araştırılacak, potansiyel görülen alanlar belirlenecek, mevcut su kaynağı ile ne kadar büyüklükte alanlardan hem seracılık anlamında hem de termal otel olarak yararlanabileceği, kaç derece sıcaklıktaki suların nerelerde kullanılabileceği gibi yatırım özellikleri tanımlanacak.

Proje kapsamında Muş ili ve çevresinin jeolojisi ile ilgili bütün veriler değerlendirilecek, Muş ilindeki jeotermal sistemi kontrol eden tektonik hatlar belirlenecek, uygun alanlarda hidrojeokimyasal veriler için numune alınacak, elde edilen veriler ve hidrojeokimyasal programlar kullanılarak jeotermal alanların oluşum mekanizmaları ve özellikleri ile ilgili modellenmesi yapılacak, elde edilecek veriler ışığında Muş il sınırları içindeki jeotermal kaynakların özellikleri, kullanılabilecek sektörler ve geliştirilmesine yönelik somut veriler sunulacak ve uygun görülen alanlarda MT (Manyetotellürik) çalışmalar yapılacak.


24.07.2017 Pazartesi