HABERLER

Kalkınma Kurulu Üyelerimizi Yeniden Belirliyoruz (Son Başvuru Tarihi Uzatıldı)

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulan DAKA Kalkınma Kurulu, yerel aktörleri bir araya getirerek bölgenin sorunlarının ve potansiyelinin değişik bakış açılarıyla ve ortak akılla ele alındığı bir platform olup Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden temsilcilerin yer aldığı 100 kişiden oluşmaktadır.

DAKA Kalkınma Kurulu üye kurumları yeniden belirlenecek olup, üyelik başvurularının en geç 19 Mayıs 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Kurum ve kuruluşların belirlenmesinde  kurulda görev alma konusundaki istekleri, il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda ekte yer alan üyelik başvuru formunun kurum/kuruluş temsilcisi tarafından doldurulup en geç 19 Mayıs 2016 tarihine kadar kubra.akpinar@daka.org.tr adresine veya 0 432 215 65 54 numaralı faksa iletilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kalkınma Kurulu Üyelik Başvuru Formu

 

11.05.2016 Çarşamba