HABERLER

DAKA Kalkınma Kurulu 2009 Yılı II.Olağan Toplantısı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2009 Yılı 2. Olağan Toplantısı 30 Aralık 2009 Çarşamba günü saat 10:00’da Ajans Hizmet Binası Suphan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kalkınma Kurulu Başkanı Bilal DAĞDAĞAN ve TRB2 Bölgesi’ni temsil eden Kalkınma Kurulu üyeleri katılmıştır. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündeme geçilmiştir.

Gündem:
1. Açılış
2. 2009-2010 Ön Bölgesel Gelişme Planı sunumu
3. Sektör Raporları sunumu
    a. Güneş Enerjisi
    b. Madencilik
4. Yatırım Destek Ofisleri'nin kurulmasının görüşülmesi
5. Çevre ve Orman kanunundan faydalanarak TRB2 Bölgesi’nde orman köyleri oluşturulması ile alakalı çalışmalar yapılmasının görüşülmesi
6. Komşu ülkelerle ticaretin geliştirilmesi hususunun görüşülmesi
7. Dilek ve temenniler 
8. Kapanış

KARARLAR
1. Yatırım Destek Ofisleri'nin kurulması hususunun Yönetim Kurulu’nda öncelikli olarak görüşülmesinin önerilmesine, 
2. Orman köyleri kurulması hususu ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın açmış olduğu orman sahası oluşturma ve fidancılık geliştirme ile alakalı kullandırılacak uzun vadeli krediler için müteşebbislere, hibe projeler için ise köy kooperatiflerine gerekli olan arazi tahsisi ile alakalı destekler verilmesi hususunun Yönetim Kurulu’nda öncelikli olarak görüşülmesinin önerilmesine,  
3. Komşu ülkelerle sınır ticaretinin geliştirilmesi hususunun Yönetim Kurulu’nda öncelikli olarak görüşülmesinin önerilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


31.12.2009 Perşembe