HABERLER

AJANS Hizmet Binası Açılışı Gerçekleştirildi

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ'ın katılımlarıyla ve Van Valisi - DAKA Yönetim Kurulu Başkanı SayınMünir KARALOĞLU'nun ev sahipliğinde 04 Aralık 2009 Cuma günü gerçekleştirildi.

BASIN BİLDİRİSİ

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) hizmet binası açılışı Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın katılımlarıyla saat 14:00’da gerçekleştirilecektir. 

Bilindiği üzere kalkınma ajanslarının kuruluş amacı  kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Bu amaç kapsamında TRB Düzey 2 bölgesinde hizmet vermesi için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere 22 Kasım 2008 tarihinde resmen kurulmuştur. 

Ajansımız kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir:
- 1 Genel Sekreter, 22 Uzman ve 6 idari destek personeli istihdam edilmiştir.
- 2000 m2 alana sahip 5 katlı ajans hizmet binası hizmete girmiştir.
- 2009-2010 Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlanmıştır.
- Güneş enerjisi, tekstil, ve madencilik sektörlerine yönelik raporlar hazırlanmıştır.
- 8 Yönetim Kurulu üyesi, DAKA Genel Sekreteri ve 5 ajans uzmanının katıldığı İtalya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
- Hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
- Yatırım Teşvik Rehberi hazırlanmış olup mali destek programının ise hazırlıkları sürdürülmektedir.

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışa, DAKA Yönetim Kurulu üyeleri Van Valisi Münir KARALOĞLU, Bitlis Valisi Nurettin YILMAZ, Hakkari Valisi Muammer TÜRKER, Muş Valisi Erdoğan BEKTAŞ, Van Milletvekilleri İkram DİNÇER ve Gülşen ORHAN, Çorum Milletvekili Cahit BAĞCI, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar Yardımcıları Ahmet YAMAN ve Erhan USTA, DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Nahit BİNGÖL, DPT uzmanı Muhammet HARTAVİ, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veysel PARLAK, Mevlana Kalkınma Ajansı uzmanları Mehmet AKYÜZ ve Çakan TANIDIK katılacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.


04.12.2009 Cuma