HABERLER

2. Kalkınma Kurulu toplantısı Van’da gerçekleştirildi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2013 Yılı 2. Kalkınma Kurulu toplantısı Van’da yapıldı. Van'daki bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıya Van Valisi ve DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Nezih Doğan, Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Muş Valisi Vedat Büyükersoy, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Muş İl Genel Meclisi Başkanı Muhsin Yiğit, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, DAKA Kalkınma Kurulu Başkanı Ali Çiçeksay, Kalkınma Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve işadamları katıldı.

Van Valisi ve DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Nezih Doğan, Kalkınma Kurulu toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Kalkınma kurullarını önemsediğini belirten Vali Doğan, “Çünkü gördüğüm tabloda özellikle kalkınma ajanslarının asıl fonksiyonlarının ihmal edildiği, fonlama (mali destek) fonksiyonlarının çok ön plana çıkarıldığını müşahede ediyorum. Mali destekleri veren kuruluşlardan KOSGEB, SODES, DAP, IPA fonları gibi devletin birtakım projeleri desteklemek için çok sayıda fonu bulunmaktadır. Kalkınma ajanslarına genel inisiyatifle farklı bir misyon yüklenmiştir. O farklı misyonun ön plana çıkarılmasının daha yararlı olabileceğini değerlendiriyorum. Farklı misyon aslında bölge planı ile müşahhas hale dönüşür. Kalkınma ajanslarının asıl fonksiyonu, planlama fonksiyonudur. Bölgenin önüne bir ekonomik gelecek bırakma fonksiyonudur. Dolayısıyla bu fonksiyonu diğerlerinin arkasında görmek ve biraz ikinci muamele yapmak, üvey evlat muamelesi yapmak gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Kalkınma ajanslarından bizim beklentimiz elimizdeki mevcut beşeri sermayenin ekonomik anlamda kullanılmasını sağlamaktır. Bu anlamda da daha çok stratejik çalışmalara önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci de yaptığı konuşmada; “Kalkınma Kurulumuzun mevzuatta belirlenen esasları vardır. Bunlar da Ajansın politikalarını geliştirmek, Ajansa yön vermek, bölgenin önceliklerini belirlemek, Ajansın koordinasyonu sağlamak. Kalkınma Kurulu’nun çok sayıda fonksiyonları var. Bunların ötesinde de bunları yapan, istişare nitelikteki bir kurul olduğu ifade edilmektedir. Ancak yine aynı mevzuatta, Kalkınma Kurulu'nun görüştüğü konular, öncelikli bulduğu konular, Yönetim Kurulu'na bildirilir ve Yönetim Kurulu tarafından da öncelikli olarak görüşülür ve bir karara bağlanır” dedi.

Kalkınma Kurulu Başkanı Ali Çiçeksay da yaptığı konuşmada; “Bu yıl bölgesel kalkınma planı çerçevesinde biz kalkınma kurullarımızın daha aktif bu planlara katkısı nasıl olur, ondan yola çıkarak inşaallah 2014 yılında daha etkin kalkınma kurulumuzu biraraya getirmeyi ve onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Bilindiği gibi ajanslar bölgelerarası gelişmiş farklılıkların ortadan kaldırılmasında çok etkin bir rol üstlenmekte. Aynı zamanda yerel kalkınmanın gelişebilmesi için, yerel kalkınmanın gerçekleşebilmesi için kamu özel sektör ve STK’ların işbirliğinin sağlanmasında yine çok önemli bir rol üstlenmekte. Biz bu rolü üstlenen Ajansa kalkınma kurulu olarak illerimizdeki üyelerin de katkısı ile bundan sonra gerçekleşecek kalkınma planlarında daha etkin ve bizi daha çok ilgilendiren illerin kalkınmasında daha nokta atışı birtakım tekliflerin, önerilerin ortaya çıkabilmesi nasıl olur diye bir düşünce ile yola çıktık. İnşallah 2014 yılında yılı üç ayrı parçaya bölmeyi düşünüyoruz. Bilindiği gibi Ajansımızın temel toplam vizyonunda üç tane ana başlık var. Bunlar, ‘Güçlü Toplum”, “Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme” ve “Yaşanabilir Mekanlar” başlıkları. 2014 yılında bu başlıklarda oluşturacağımız çalışma komitelerinde tüm illerimizin de katılımıyla üç büyük çalıştay yapmayı öngördük. Bu başlıklarda yapacağımız çalıştaylar neticesinde gelen teklifler ve önerileri Yönetim Kurulumuza sunup, bundan sonraki büyüme planlarında, kalkınma planlarında bu öneriler doğrultusunda birtakım adımların atılmasını da Yönetim Kurulumuzdan talep ediyor olacağız”.

Yapılan konuşmaların ardından DAKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, ‘Bölge Planı Hazırlık Süreci’ ile ilgili bir sunum yaptı. Daha sonra Kalkınma Kurulu Başkanı Ali Çiçeksay’ın başkanlığındaki ekip 2014 yılında ‘Güçlü Toplum”, “Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme” “Yaşanabilir Mekanlar” da görev alacak kamu, sivil toplum kuruluş temsilcilerini belirledi. Karşılıklı öneri ve tekliflerin ardından üç ana başlıkta görev alan ekip ler DAKA uzmanlarının moderatörlüğünde ilk toplantılarını gerçekleştirdi.30.12.2013 Pazartesi