HABERLER

2013 yılı K.Ö.A.P. Mali Destek Programı başlangıç toplantısı yapıldı

Ajansımız tarafından imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin faaliyet gösterdiği ortak alanların teknik, fiziki, sosyal altyapılarının geliştirilerek yeni yatırımlar yapılmasının sağlanması ve turizm sektörünün canlandırılarak Bölge’nin kalkınmasını sağlamak ana amacı ile teklif çağrısı yöntemi ile başarılı 16 yararlanıcısı belirlenen ‘’Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’’nın ‘’Başlangıç Toplantısı’’, hizmet bölgemiz olan TRB2 Bölgesi’ni oluşturan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden gelen proje yetkilisi, koordinatör, muhasebeci veya muhasiplerin yoğun katılımıyla 23 Mayıs 2013 tarihinde Ajans’ın Van ili merkezinde bulunan hizmet binasının Süphan Toplantı Salonu’nda yapılmıştır.

Toplantıda Ajans Genel Sekreterimiz Emin Yaşar DEMİRCİ, Program, projeler, hedefler ve yaklaşımlar konularını içeren bir açış konuşması yapmış; ardından İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Halil İbrahim GÜRAY, başarılı projelerin yetkililerini öncelikle sözleşme öncesi hazırlanması gereken dokümanlar, dikkat edilmesi gereken hususlar, genel ödeme süreçleri, projenin genel işleyişi ve takip edilecek yol haritası ile sözleşme, izleme ve değerlendirme süreci gibi teknik ve spesifik konularda bilgilendirmiş; son bölümde ise kurum ve kuruluş temsilcilerinden gelen soruların cevaplandırılması ile toplantı sonlandırılmıştır.24.05.2013 Cuma