HABERLER

2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Proje Başvuruları başladı

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Proje Başvuruları başlamıştır.
Program Kapsamında Başvuru yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar ile Desteklenebilecek faaliyet konuları aşağıdaki gibi olup Son Başvuru tarihi 31.12.2013 saat 15:00'dir.

 

Doğrudan Faaliyet Desteği programı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanmış olan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 yılı Çalışma Programı ile Ajans uzmanlarının bölgedeki saha çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde hazırlanan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından 10 Haziran 2011 tarihinde onaylanan TRB2 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı çerçevesinde belirlenen hedef ve öncelikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

2013 DAKA Doğrudan Faaliyet Desteği Programının amacı, TRB2 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir.


Uygun Başvuru Sahipleri:
 
- Yerel Yönetimler
- Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Organize Sanayi Bölgeleri
- 15/4/2000 tarihli 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik bulunan OSB’ler
- Küçük Sanayi Siteleri
- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler 
- Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesi
- İş Geliştirme Merkezleri
- 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında desteklenerek kurulan ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik İŞGEM’ler
- Birlik ve kooperatifler

Desteklenecek faaliyet konuları aşağıda sayılmaktadır :

- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması,
- Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesi 
- Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanması 

Tüm Kamuoyuna saygıyla duyrulur...

Programın detaylarını incelemek ve başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.


18.03.2013 Pazartesi