HABERLER

Hakkari’de Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı yapıldı

Küçükbaş hayvancılığının sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı 8-9 Haziran 2012 tarihlerinde Hakkâri’de düzenlendi. Bölgemiz küçükbaş hayvancılığını geliştirmek için alınacak tedbirleri, izlenecek stratejileri belirlemek amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Çalıştay’a, Üniversiteler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, GAP Kalkınma İdaresi, Ziraat Bankası, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri, Ziraat Odaları temsilcilerinin yanı sıra farklı bölgelerden örnek işletmeler, yetiştiriciler, çobanlar katıldı. Ayrıca, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan diğer Ajanslardan Serhat Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı ajansları da katıldılar.

Çalıştayda, çiftçi eğitimi, bölgemize uygun yeni ırk ve işletme modellerinin geliştirilmesi, ıslah, yeni türlerin yaygınlaştırılması, yetiştiricilik, devlet destekleri, örgütlenme gibi konularda sorun tespiti ve atılması gerekli adımlar tartışıldı. Koyunculuğun duayen hocalarından Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI ve Doğu Anadolu Bölgesinde küçükbaş üzerine önemli çalışmaları bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan KARACA’nın da katıldığı çalıştayda, bölgenin küçük baş hayvancılıkta rekabet üstünlüğüne sahip olduğu vurgulandı. TRB2 Bölgesinin (Bitlis-Hakkari-Muş-Van) mera ve küçük baş hayvan varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu, bu potansiyelin değerlendirilmesi halinde ülkemizde yaşanmakta olan kırmızı et sorunun çözüleceği belirtildi. Bölgede bulunan yaklaşık 54.000 adet küçükbaş hayvancılık işletmesinden çoğunun küçük ölçekli işletmelerden oluştuğu ve sektörün ağırlık merkezini bu işletmelerin oluşturduğu vurgulanan çalıştayda, bu işletmelerin sorunlarının öncelikle çözülmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Kırsal alanda yaşayan insanların ekonomik ve sosyal refah seviyelerinin arttırılarak kırda tutulması gerektiği; bölgede bu amaçla da yapılacak olan çalışmalarda, küçükbaş hayvancılığın bütüncül bir kırsal kalkınma yaklaşımı ile ele alınması halinde etkili bir araç olabileceği vurgulandı.

Çalıştayda aşağıda yer alan somut önerilerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Çiftçi Eğitimi için :
• Uygulamalı ve görselliğe dayalı bir çiftçi eğitim modelinin geliştirilmesi,
• Eğitim verecek kişilerin eğitiminin yapılması,
• Eğitimin çiftçilerimizin eğitim düzeyine uygun bir düzeyde yapılması
• Yetiştiricilerin örnek işletmelere ziyaretinin sağlanması
• Sadece Kürtçe bilen çiftçiler için Kürtçe eğitim yapılması
• Çiftçi eğitiminin, çiftçinin mevcut durumu dikkate alınarak, aşamalar halinde yaşam boyu sürdürülmesi

İşletme Modelleri ve Irk seçimi İçin :
• Irk seçiminde reklama dayalı doğru olmayan bilgilere kanılmamalı.
• Uygun örnek tip denemeleri yapılmalı
• Bölgemizde küçük ve orta tip işletmeler desteklenmeli, büyük ve entansif işletmeler zorunluluk olarak dayatılmamalı
• Ortak kullanım üniteleri kurulmalı
• Geçimlik işletme modelinden ticari işletme modeline geçiş yapılmalı
• Bölgede bulunan TİGEM işletmelerine, Kamu eliyle damızlık üretim işlevselliği kazandırılmalı. Buralardan bölgenin ihtiyaç duyduğu kaliteli damızlık ihtiyacı karşılanmalı.
• Mevsimlik besicilik yapılmalı
• Model işletmeler geliştirilmeli
• Çobanların sosyal güvencesi olmalı
• Bölgede bulunan ırklar korunmalı ancak uygun melezlemelerde yapılmalı

Çayır Mera ve Besleme :
• Yem bitkileri tarımı geliştirilmeli
• Yaz aylarında su sorununu çözmek için göletler yapılmalı
• Bölgeye uygun yem bitkileri yetiştirilmeli
• Mevsimlik besicilik yapılmalı
• Mera tespit ve kadastro çalışmaları bitirilmeli
• Kaba yem öğütülmemeli, silajlık mısır geliştirilmeli
• Bölgemizde entansif işletmeler dayatılmamalı, meraya dayalı işletme modeli olmalı
• Mera ıslahı yapılmalı
• Mera Komisyonlarında, Damızlık Koyun ve Keçi Birlikleri temsilcileri bulunmalı
• Mera alanları amaç dışı kullanılmamalı
• Bölge Üniversitelerinde et ve süt işleme bölümleri bulunmalı

Bakım ve Hastalıklar İçin :
• Aşılamalar yapılmalı
• Sınırdan kaçak hayvan geçişleri durdurulmalı
• Bölgeye uygun bakım ve aşılama takvimi çıkarılmalı
• Tip barınaklar geliştirilmeli
• Sağlık personeli sayısı artırılmalı

11.06.2012 Pazartesi