HABERLER

Hakkari’de Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı düzenleniyor

Hayvancılık sektörü, sosyo-ekonomik boyutları bakımından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bölgemiz, coğrafi koşulları, zengin mera varlığı, tarihten gelen hayvancılık yapma kültürü gibi özellikleriyle, özellikle küçükbaş başta olmak üzere, hayvancılıkta çok önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye mevcut küçükbaş hayvan varlığının % 17’si TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) illerinde bulunmaktadır. Ancak, bölge potansiyeli göz önüne alındığında mevcut hayvan varlığı, sayı ve verim bakımından, olması gerekenin çok altındadır. Öte yandan hayvansal ürünlerden elde edilen ürünler de büyük ölçüde işlenmeden piyasaya sunulmaktadır.

Bu çerçevede, küçükbaş hayvancılığının sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılacağı Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı 8-9 Haziran 2012 tarihlerinde Hakkâri’de düzenlenecektir. Bölgemiz küçükbaş hayvancılığını geliştirmek için alınacak tedbirleri, izlenecek stratejileri belirlemek amacıyla düzenlenecek Çalıştay’a, kamu, STK ve özel sektör temsilcileri katılacak. Üniversiteler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının merkez ve bölge taşra teşkilatları, GAP İdaresi, Ziraat Bankası, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri, Ziraat Odaları temsilcilerinin yanı sıra farklı bölgelerden örnek işletmeler, yetiştiriciler ile Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan diğer Ajanslardan Serhat Kalkınma Ajansı ve Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı ajansları da katılacaklardır.

Çalıştayda, sürü yönetimi, ıslah, yeni türlerin yaygınlaştırılması, yetiştiricilik, ürün işleme ve pazarlama, devlet destekleri, örgütlenme, çiftçi eğitimi, bölgemize uygun yeni tür ve işletme modellerinin geliştirilmesi ve hayvansal ürünleri işlemeye yönelik tedbirlerin alınması gibi konularda sorun tespiti ve çözümüne yönelik stratejiler geliştirilmeye çalışılacaktır.


01.06.2012 Cuma