DUYURULAR

DAKA Sosyal Girişimcilik Eğitimi başvuruları başlıyor

DAKA SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI NEDİR?

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), uzun yıllardır bölgenin gelişimine katkı sunan çalışmalarının yanı sıra sosyal sorunların çözümü için de çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi’nde toplumsal sorunların çözümüne katkı sunan sosyal girişimcilik altyapısını güçlendirmeyi, bölgede yenilikçi mekanizmalar oluşturmayı ve sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. 

DAKA, TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde) “Sosyal Girişimcilik Eğitim Serisi” gerçekleştirerek bölgedeki lise ve üniversite öğrencileri odak grup olmakla birlikte sosyal girişimcilik alanında farkındalığının artmasını amaçlamaktadır. Verilecek eğitimler ile bölgede bir sosyal girişimcilik ağı oluşturulacaktır. Böylece gençlerin sosyal, çevresel, kültürel, ekonomik ve toplumsal zorlukların üstesinden gelmeleri için sosyal girişimcilik becerileri ve yönetim araçlarını kullanma konusunda kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

“İlk İşim Sosyal Girişim” Eğitimleri Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde 2 günlük atölyeler şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlere katılan gençlerin sosyal girişimciliğin temel bileşenlerini öğrendikten sonra, bir araya gelerek kendi sosyal girişim fikirlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri teşvik edilecektir. Tüm bu süreçler sonrası öğrencilerin sosyal girişimcilik becerilerini akademik, profesyonel ve kişisel yaşamlarına dâhil etmeleri sağlanacaktır. 4 ilde gerçekleştirilecek eğitimler sonucunda kendi sosyal girişim fikirlerini ortaya koyan gençler, bu fikirlerinin sunumlarını Aralık ayında yapılacak olan ‘Doğu Anadolu Sosyal Girişimcilik Zirvesi’nde gerçekleştireceklerdir.  

Bölgedeki Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Temsilcileri, Lise ve Üniversite Öğrencileri, Genç Profesyoneller ve Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Doğu Anadolu Sosyal Girişimcilik Zirvesinde” Türkiye’deki önemli sosyal girişimciler de yer alacaklardır. Sosyal girişimlerin toplumsal kalkınmaya katkılarının vurgulanacağı Zirve, Van’da gerçekleştirilecektir.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Sosyal Girişimcilik Eğitimleri ve Sosyal Girişimcilik Zirvesini kapsayan eğitim serisi ile TRB2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda yer verilen “Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Bu faaliyetlerin yanı sıra yapılacak bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile TRB2 Bölgesi’nde Girişimciliğin Özendirilmesi İçin Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi stratejisi doğrultusunda “çağın gerektirdiği ölçüde rekabetçi bir girişimcilik kültürünün gelişmesi için araştırma-eğitim-bilgilendirme boyutlarıyla farkındalık çalışmalarının” yapılarak girişimciliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Başvuru Formu: https://forms.gle/PaMGW42v6i7Nm1Um7


06.09.2019 Cuma