DUYURULAR

2018 Yılı Teknik Destek Programı 6. dönem başvuru sonuçları yayınlandı

2 aylık dönemler halinde değerlendirme sonuçları açıklanan Teknik Destek Programı'nın 6. dönemi olan Kasım-Aralık aylarında toplam 51 adet başvuru alınmış olup yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda projelerin 13’ü asil, 27’si yedek olmak üzere 40 tanesi başarılı bulunmuştur.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan tüm faaliyet önerileri için satın alma işlemleri Kalkınma Ajansları Satınalma Usul ve Esasları çerçevesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir. Satın alma sürecinde yüklenicilerin belirlenmesi için web sitemizde yayınlanacak olan, aşağıdaki linkte yer alan Ek-1 Teknik Şartname şablonunun, projeleri Asil Listede yer alan başvuru sahipleri tarafından doldurularak pybdestek@daka.org.tr adresine 21.01.2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanın satın almaya esas teşkil edecek bir belge olması sebebi ile talep edilen eğitim veya danışmanlık içeriğinin detaylı bir şekilde hazırlanması önem arz etmektedir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, başvuru sahipleri tarafından gönderilen teknik şartnameleri web sitesinde yayınlamadan önce üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.                
          
Projeleri Yedek Liste’de yer alan başvuru sahiplerinin mevcut durumda herhangi bir işlem yapmasına gerek olmamakla birlikte kendilerine sıra gelmesi durumunda ayrıca bildirimde bulunulacaktır.
 
Destek Almaya Hak Kazanan Asil Proje Listesi için tıklayınız.
Destek Almaya Hak Kazanan Yedek Proje Listesi için tıklayınız.
Destek Almaya Hak Kazanamayan Başarısız Proje Listesi için tıklayınız.
EK-1 Teknik Şartname için tıklayınız.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


11.01.2019 Cuma