DUYURULAR

696 Sayılı KHK Kapsamında Geçici ve Sürekli İşçi Kadrolarına geçiş başvuru sonuçları

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri kapsamında çalışmakta olan işçilerin geçici ve sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24, maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen ölçütler kapsamında Tespit Komisyonunca yapılan incelemeler neticesinde başvuruları uygun bulunan, sınava girebilecek adayların listesi aşağıda yer almaktadır.
 
Sıra No Ad Soyad
1 Ahmet Onur SANCAK
2 Barış YÜKSEKOVA
3 Mehmet Salih DEMİR
4 Memet TÜNCEL
5 Sami GÜNAŞTI
6 Kıvanç PEKYÜKSEL
7 Fatih BALCİ
8 Özgür ŞEN
9 Ali ELİTAŞ
10 Mustafa POLATER
11 Fahrettin KARABULUT
12 Nurettin KORKMAZ
13 Şemsettin KARACAN
14 Fahrettin UCA
15 Burak ÇELİK
16 Yılmaz BARTAN
17 Kazım YILMAZ
18 Ercan AYDIN
19 Zübeyir GÖRGÜ
20 Vedat YALÇİN
 
 
Tespit komisyonu kararına itiraz süresi işbu ilanın Ajansın internet sitesinde yayınlanmasından itibaren 3 iş günü olup (son başvuru tarih ve saati: 16 Mart 2018 saat 18.00) başvurunun Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına elden dilekçe ile yapılması gerekmektedir.  Yapılan itirazlar son başvuru tarihinden itibaren 1 iş günü içinde karara bağlanarak ilgiliye bildirilecektir.
 
Sınava girmeye hak kazanan adayların 20/03/2018 Salı günü Ajans Merkez Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
Bu ilan tebligat yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Önemli Hatırlatma: İlgili mevzuata göre başvuru ve/veya geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar her aşamada liste dışı bırakılacak, geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir.


14.03.2018 Çarşamba