DUYURULAR

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı İhale İptal İlanı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Mobilya ve Tefrişat işlerine ilişkin Mal Alımı halesi, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları Madde 17- h'a göre iptal edilmiştir.

1- İdarenin
  a) Adresi: Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:25 İpekyolu / VAN
  b) Telefon ve Faks Numarası: 0432 215 65 55 – 0432 215 65 54
  c) Elektronik Posta Adresi (varsa): satinalma@daka.org.tr

2- İhale Konusu İşin Adı: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Mobilya ve Tefrişat işlerine ilişkin Mal Alımı

3- İhale Tarih ve saati: 29.12.2017 – 11:00 

4- İptal Nedeni: İhale konusu işin ihale dokümanlarında hataların bulunması ve  rekabet koşullarının sağlanamamış olması.

İLAN OLUNUR.

28.12.2017 Perşembe